Potpišite za održivu energetsku budućnost!

Svojim potpisom podržite veću energetsku učinkovitost, uklanjanje korupcije iz energetskog sektora te dosljednu provedbu klimatsko-energetskih ciljeva Europske unije. U sklopu višegodišnjeg projekta “Strategija održive energije za Jugoistočnu Europu”, udruge Društvo …