GMO se vratio i opasniji je nego prije!

Genetski modificirani organizmi u Europskoj uniji podvrgnuti su posebnim propisima. Prije odobrenja za kultivaciju ili uporabu u hrani ili hrani za životinje, moraju proći procjenu utjecaja na zdravlje i okoliš …