Hoće li Hrvatska plaćati penale kao i Slovačka?

Europska komisija istaknula je problem neispunjavanja odredbi Direktiva EU-a u području gospodarenja otpadom svih država članica u današnjoj razmjeni mišljenja o provedbi zakonodavstva o gospodarenju otpadom na sastanku Odbora za …