Hoće li Hrvatska plaćati penale kao i Slovačka?

Europska komisija istaknula je problem neispunjavanja odredbi Direktiva EU-a u području gospodarenja otpadom svih država članica u današnjoj razmjeni mišljenja o provedbi zakonodavstva o gospodarenju otpadom na sastanku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta čiji je član zastupnik Davor Škrlec.

“Prema odluci Suda Europske unije Slovačkoj prijeti plaćanje visokih penala u jednokratnom iznosu od 939 tisuća eura te 6794 eura dnevno za nepoštivanje EU Direktive o odlagalištima otpada koja su odavno trebala biti zatvorena jer ne odgovaraju odredbama Direktive. Sličan scenarij očekuje i Hrvatsku ako uskoro ne ispuni uvjete za implementaciju novog plana gospodarenja otpadom za čije je kašnjenje od dvije godine odgovoran bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović. Zbog toga smo u tom razdoblju već propustili iskoristiti određeni dio sredstava iz EU fondova namijenjenih sektoru gospodarenja otpadom, a prijete nam i visoke novčane kazne ukoliko se ne usvoji novi plan gospodarenja otpadom. Prema izjavama ministra Dobrovića, nacrt novog plana gospodarenja otpadom RH u sebi sadrži većinu elemenata novog EU zakonodavnog paketa kružne ekonomije, što je ujedno i posljednja prilika da Hrvatska konačno počne tretirati otpad kao resurs koji stvara profit i nova zelena radna mjesta.“ – rekao je Škrlec.