Zovi, samo zovi, GMO će i na tvoj stol doći

Zastupnik ORaH-a Davor Škrlec javno se danas usprotivio donošenju direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih …

TV Student – prilog iz Strasbourga

Reportaža Televizije Student sa zastupnikom ORaH-a iz grupacije Zelenih/ESS-a, Davorom Škrlecom, na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.