Komisija zagovara klimatski neutralnu Europu do 2050.

Europska komisija danas je donijela stratešku dugoročnu viziju za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. pod nazivom “Čist planet za sve”. Ta strategija pokazuje kako Europa može …

Hvarani u Bruxellesu predstavili smjer za razvoj održivog turizma

“Naše otoke moramo učiniti primjerima dobrog upravljanja što uključuje pametno gospodarenje otpadom, razvoj održivog turizma i dobru povezanost tijekom cijele godine.”, poruka je sudionika današnje rasprave “150 godina organiziranog turizma – …

U analizi uzoraka ljudske kose utvrđena prisutnost pesticida

Pesticidi su sveprisutni u našem okruženju, uključujući naše domove i našu hranu. Nakon provođenja testova o prisutnosti glifosata u mokraći, ekolozi u Europskom parlamentu pokreću kampanju o onečišćenju pesticidima. Pri …