POZIV NA PRIJAVU – Poticanje kružne ekonomije među malim i srednjim poduzećima u Europi

Opća uprava za okoliš Europske komisije pokrenula je u srpnju pilot projekt (koji financira Europski parlament) kako bi podržala prijelaz na kružnu ekonomiju među malim i srednjim poduzećima. Prijave se odnose na 1) organizacije za podršku malim i srednjim poduzećima 2) pružatelje zelenih rješenja i 3) regionalne vlasti. Više informacija pročitajte ovdje: http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/

Rok za prijavu je ponedjeljak, 18. rujna 2017. Unatoč već brojnim pristiglim prijavama, vrlo malo prijava je iz srednje i istočne Europe. Kroz ovaj projekt cilj je pomoći akterima koji dolaze iz manje razvijenih regija EU-a.

POZIV NA PRIJAVU

Poticanje kružne ekonomije među malim i srednjim poduzećima u Europi

Europska komisija poziva: organizacije za potporu malim i srednjim poduzećima, pružatelje zelenih rješenja i regionalne vlasti u Europskoj uniji da se prijave ako su zainteresirani za sudjelovanje u pilot projektu koji će im pružiti obuku, podršku i savjete o politikama vezane za učinkovitost resursa, eko-inovacije i kružnu ekonomiju.

PRIJAVITI SE MOŽETE ZA:

1.  Jačanje kapaciteta za organizacije podrške za mala i srednja poduzeća:

Za više informacija i prijavni obrazac molimo posjetite:

Capacity building for SME support organisations

2. Podršku pružateljima kružnih rješenja:

Za više informacija i prijavni obrazac molimo posjetite:

Support for providers of circular solutions

3. Savjete o politikama za regionalne vlasti od strane vanjskih konzultanata:

Za više informacija i prijavni obrazac molimo posjetite:

Policy advice for regional authorities

Rok za podnošenje prijave je ponedjeljak, 18. rujna 2017. Europska komisija odabrat će najprikladnije podnositelje zahtjeva.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, molimo pišite na e-mail adresu: ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu

Više informacija:

Europska komisija usvojila je ambiciozan novi Paket kružnog gospodarstva kako bi pomogla europskim tvrtkama i potrošačima u prijelazu na kružnu ekonomiju u kojoj se resursi koriste na održiv način.  Ovim planom da europsko gospodarstvo postane zelenije i konkurentnije, Komisija je donijela ambiciozne mjere za smanjenje korištenja resursa, smanjenje otpada i povećanje održive proizvodnje i potrošnje.

Od usvajanja Paketa o kružnom gospodarstvu, Komisija je primijetila kako korporacije sve više rade na tome da usvoje eko-inovacije, strategiju i praksu kružne ekonomije što dovodi do povećane učinkovitosti upotrebe resursa.

Komisija je također primijetila kako mala i srednja poduzeća imaju više poteškoća pri usvajanju takvih strategija i praksi zbog:

  • njihovog ograničenja u organizacijskim, tehnološkim i financijskim sposobnostima;
  • i ograničenog pristupa predfinanciranju za kružna rješenja.

Ovim projektom Komisija nastoji dodati vrijednost (znanje, mreže i alate) putem odgovarajuće potpore kako bi mala i srednja poduzeća mogla početi koristiti prednosti kružne ekonomije, uključujući smanjenje troškova, novi/povećani protok prihoda i poboljšani učinak na okoliš.