Agencija za suradnju energetskih regulatora dobiva novi zakonodavni okvir: Europski parlament postigao dogovor s Vijećem EU-a

Nakon devetosatnih pregovora Europski parlament i Predsjedništvo Vijeća EU-a uspjeli su u srijedu, 12. prosinca, dogovoriti privremeni sporazum o izmijenjenoj uredbi o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER). Sporazum još trebaju odobriti države članice.

Od svog osnutka 2011. godine, ACER je već odigrao važnu ulogu u olakšavanju suradnje između nacionalnih energetskih regulatora. Izmjena zakonodavnog okvira postala je neophodna kako bi se regulatorni nadzor mogao prilagoditi novoj stvarnosti sve više međusobno povezanog europskog energetskog tržišta. Uredba stoga redefinira ulogu i funkcioniranje agencije, uključujući zadaće direktora i odbora regulatora.

Zastupnik Davor Škrlec kao izvjestitelj Zelenih/ESS-a i član Odbora za industriju, istraživanje i energiju Europskog parlamenta sudjelovao je u spomenutim pregovorima:

“Unatoč teškim pregovorima i nastojanjima Vijeća da smanji trenutne ovlasti ACER-a, zadovoljan sam što smo uspjeli ostvariti da Agencija dobije veće ovlasti koje će doprinijeti jačanju unutarnjeg tržišta električnom energijom. ACER će kao europska energetska regulatorna agencija nakon usvajanja uredbe dobiti ovlasti kojima će se brže rješavati sporovi u slučaju izgradnje prekograničnih veza između država članica, uspješnije ostvarivati prekogranična trgovina električnom energijom i omogućiti kvalitetnija regionalna suradnja energetskih subjekata. To će svakako pomoći ispunjavanju zadaća koje su definirane novom Uredbom u upravljanju energetskom unijom, što znači i bolju regionalnu suradnju država članica EU te veći udio obnovljivih izvora energije na elektroenergetskoj mreži. Na taj način će se postaviti preduvjeti za postizanje najvažnijih klimatskih ciljeva  i za smanjenje energetskog siromaštva u EU kroz stabilne i prihvatljive cijene električne energije za građane i gospodarstvo.“

Završetak pregovora na svom službenom Twitter profilu pohvalio je i potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju, Maroš Šefčovič: “Izvrsno napravljeno. Energetska unija ide sve snažnija. Učinkovitija prekogranična suradnja nacionalnih regulatora i snažniji ACER ključni su za izgradnju konkurentnog unutarnjeg tržišta energije.”

Jedan od ključnih elemenata sporazuma odnosi se na regulatorni nadzor europskih tijela, uključujući Europsku mrežu operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i EU-ova tijela operatora distribucijskih sustava (EU DSO). Regulatorno nadziranje već zajednički provode nacionalna regulatorna tijela i ACER, ali nove odredbe pojačavaju ulogu koju agencija ima u prepoznavanju kada je došlo do kršenja obveza i djelovanja kao arbitra u slučaju neslaganja između različitih nacionalnih regulatornih tijela. Nova uredba također redefinira raspodjelu kompetencija između direktora ACER-a i odbora regulatora. Prilikom sastavljanja određenih mišljenja, preporuka i odluka agencije, direktor treba uzeti u obzir moguće mišljenje, komentare ili dopune od strane odbora ili dati opravdanje ako to ne učini. Ako odbor ne odobri revidirani tekst, direktor ga može dodatno preispitati ili povući i ponovno poslati novi tekst.

Postignuto:

  • Veća nezavisnost i transparentnost
  • Potvrda da će Agencija raditi na ostvarenju ciljeva za 2030. godinu
  • Nadzorne ovlasti ACER-a putem paneuropskih i regionalnih tijela na unutarnjem tržištu električnom energijom: Agencija će imati ovlast na vlastitu inicijativu predlagati preporuke paneuropskim i regionalnim tijelima u slučajevima mogućeg kršenja zakonodavstva Europske unije. Odluke o ishodu će jednoglasno donositi nacionalni regulatori, a u slučaju da ne uspiju donijeti jednoglasnu odluku u zadanom roku, ACER će se uključiti.
  • ACER će imati mogućnost zatražiti informacije potrebne za praćenje rada međudržavnih aktera poput ENTSO-E kao i nacionalnih regulatornih agencija
  • Agenciji su općenito proširene ovlasti u nadziranju unutarnjeg energetskog tržišta EU-a
  • Povećano je financiranje Agencije (mogućnost prikupljanja naknada uz ranije financiranje iz proračuna Europske unije)

Pozadina i sljedeći koraci

ACER je već unaprijedio koordinaciju između regulatora o prekograničnim pitanjima. Agencija je službeno pokrenuta u ožujku 2011. i ima sjedište u Ljubljani, Slovenija.

Komisija je predstavila svoj prijedlog o preustroju ACER uredbe 30. studenoga 2016. kao dio paketa “Čista energija za sve”. Sadašnji zakonski okvir temelji se na propisu koji datira iz 2009. godine i koji je uspostavio ACER.

Pregovori Europskog parlamenta i Vijeća EU-a započeli su u jesen. Države članice sada će razmotriti privremeni sporazum, a formalno glasovanje u Vijeću i Europskom parlamentu slijedit će u kasnijoj fazi.