Što bi EU trebala učiniti po pitanju ambalažnog otpada?

Zastupnici u Europskom parlamentu već godinama zahtjevno rade na konceptu kružne ekonomije. Jedna od glavnih komponenti je ambalažni otpad, pitanje koje se pokazalo izrazito teškim uklopiti u zakonsku regulativu. Izvor …