GMO se vratio i opasniji je nego prije!

Genetski modificirani organizmi u Europskoj uniji podvrgnuti su posebnim propisima. Prije odobrenja za kultivaciju ili uporabu u hrani ili hrani za životinje, moraju proći procjenu utjecaja na zdravlje i okoliš …

Infografika: Zdrave šume za bolju klimu

Šume su iznimno bitne u borbi protiv klimatskih promjena, stoga Europski parlament radi na pravilima za zdrave šume u državama članicama. Više u infografici. U Europskoj je uniji 182 milijuna …