Europa na strani medicinskog kanabisa

Velike kompanije prodiru na potencijalno unosno tržište, dok se zakonodavci ne kreću istom brzinom. Europa se približava medicinskom kanabisu, no mnogi pacijenti su u strahu kako će financijska dobit imati …