Države članice ugrozile pčele neusvajanjem smjernica o štetnom djelovanju pesticida

Tijekom sastanka Stalnog odbora za pesticide u listopadu, države članice EU-a nisu usvojile mjeru koja bi pomogla zaštititi pčele i druge oprašivače od štetnog djelovanja pesticida, posebno od širokog spektra novih toksičnih pesticida koji su razvijeni kako bi zamijenili nedavno zabranjene neonikotinoide.

S obzirom na veliku podršku država članica za produljenje zabrane neonikotinoida, upravo je iznenađujuće te razočaravajuće odbijanje plana predloženog od Opće uprave za zdravlje i sigurnost hrane za implementaciju EFSA-inih smjernica o pčelama iz 2013. godine. Očigledno se navedeni potez odvija po željama agroindustrije, te još jednom pokazuje kako profit ima prednost pred zaštitom pčela.

Od objavljivanja dokumenta Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o procjeni rizika utjecaja pesticida na pčele u 2013. godini, rasprave između Komisije i država članica su bezizlazne. Jedan dugi period je Komisija čak zaustavila svoje napore glede spomenutog jer je oporba među državama članicama bila prejaka.

U 2013. godini, EFSA je provela procjenu neonikotinoidnih insekticida na temelju dokumenta sa smjernicama. Navedeni dokument koristi najsuvremeniju znanost za procjenu toksičnosti koju pesticidi imaju na pčele. Umjesto ocjenjivanja samo akutne toksičnosti (pojedinačno izlaganje), također se uzima u obzir kronična toksičnost (višestruka razina izloženosti) ili utjecaj toksičnosti na ličinke. Navedeni dokument također omogućava procjenu toksičnosti pesticida na bumbare i pčele samice. Na temelju EFSA-inih procjena, neonikotinoidi su prvi put ograničeni u 2013. godini, a zatim su zabranjeni 2018. godine. Tri četvrtine država članica (76%) podržale su zabranu neonikotinoida.

Danas se te iste države članice suprotstavljaju primjeni kriterija iz dokumenta o procijeni rizika utjecaja pesticide na pčele. Od 2013. godine, osim tri zabranjena neonikotinoida, niti jedan pesticid nije ocijenjen korištenjem dokumenta Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o procjeni rizika utjecaja pesticida na pčele. Ipak, niz novih zabrinjavajućih insekticida na bazi neonikotinoida došli su na tržište: sulfoxaflor, flupyradifuron, cyantraniliprole ili chlorantraniliprole. To znači da se dramatične posljedice korištenja tri zabranjena neonikotinoida mogu jednostavno ponoviti zbog nepostojanja odgovarajućeg protokola procjene rizika koji je posebno dizajniran za zaštitu pčela.

Martin Dermine, zadužen za okolišnu politiku pri nevladinoj organizaciji Pesticide Action Network Europe (PAN), rekao je: “Pčele su popularna tema u javnosti i političari to znaju. Od predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera, pa sve do lokalnih političara, svaki je političar prijatelj pčela – to znači glasove javnosti! No, kada je riječ o učinkovitoj borbu protiv pravih uzroka opadanja populacije pčela, kao što su pesticidi, shvatili smo da ti isti političari igraju licemjernu igru, te sigurno zaštićeni iza zatvorenih vrata Stalnog odbora za pesticide odbijaju poduzeti mjere za izbacivanje pesticida koji su toksični za pčele.

Sve veći broj dokaza pokazuje da ne samo insekticidi, već i fungicidi i herbicidi negativno utječu na populaciju pčela. Dok naši ministri štite agrokemijsku industriju, naše pčele ostaju izložene desetinama pesticida koji su otrovni i dovode do ozbiljnog pada populacije oprašivača. Ako Europska komisija i države članice nisu spremne učiniti pravu stvar, PAN Europe namjerava pokrenuti pravnu bitku oko ovog pitanja jer je ono od vitalnog značaja za dugoročno zdravlje naših pčela i građana Europe kako bi se osiguralo korištenje najsuvremenijih znanstvenih dostignuća pri procjeni rizika utjecaja svih pesticide na pčele.”

Izvor: PAN Europe

POTPIŠI PETICIJU: https://actions.sumofus.org/a/save-bees-ban-sulfoxaflor-europe/