Energetska sigurnost i održivi razvoj jedini su jamci dugoročnog i uspješnog ekonomskog oporavka Europske unije

Zastupnik ORaH-a u Europskom parlamentu, Davor Škrlec, tijekom današnje plenarne sjednice u Strasbourgu sudjelovao je u raspravi o Europskom semestru – usklađivanju ekonomske politike i provedbi prioriteta za 2014. godinu.

Kao izvjestitelj u sjeni kluba zastupnika Zelenih/ESS-a za mišljenje o Europskom semestru Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, u svom je govoru naglasio kako je Europski semestar zamišljen kao sveobuhvatni okvir koji će rafiniranim kriterijima zajamčiti bolju koordinaciju ekonomskih politika država članica. Stoga smatra kako je nužno u prvim evaluacijskim izvješćima Semestra, za novo financijsko razdoblje, jasno ukazati na slabosti i mogućnosti unaprjeđivanja ovog vizionarskog okvira.

“Postavke održivog razvoja bitno je uključiti u ovaj okvir kojemu je cilj sagledavanje uspješnosti europskih ekonomskih politika te je Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane izrazio svoje mišljenje o izvješću u tom smjeru. Prijeko je potrebno u Preporuke državama članicama uključiti evaluacije i preporuke koje imaju za cilj energetsku učinkovitost, povećanje udjela obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija CO2 do 2020. Komisija, na razini svih resora, treba prepoznati važnost tih ciljeva kao ključnih za ostvarenje lokalnih radnih mjesta i održivog zelenog rasta. Energetska sigurnost i održivi razvoj jedini su jamci dugoročnog i uspješnog ekonomskog oporavka država članica, oporavka Europske unije.” – rekao je zastupnik Škrlec.

Na kraju, zastupnik ORaH-a istaknuo je potrebu za većom uključenosti ministara za okoliš država članica u proces Europskog semestra, što je ujedno i jedan od njegovih predloženih amandmana koji je prihvaćen na Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane.

“Naglasak treba staviti na okolišne politike i osvješćivanje važnosti prelaska na cirkularnu ekonomiju kao novu paradigmu upravljanja oskudnim resursima, otpadom i energijom. Moramo postati učinkovitiji u upravljanju resursima koje imamo i okrenuti se energetskoj povezanosti i neovisnosti kao jamcima uspješnog ekonomskog rasta.” – zaključio je Škrlec.

Europski semestar godišnji je ciklus usklađivanja gospodarskih politika država članica Europske unije u svrhu ostvarivanja ciljeva strategije Europa 2020. Europska komisija kontinuirano prati napredak svih država članica te objavljuje svoje izvješće o mehanizmu upozoravanja u slučaju makroekonomske neravnoteže. Jedna od važnijih mjera je procedura prekomjernog deficita državnog proračuna u kojoj se trenutno nalazi i Republika Hrvatska.