Europska komisija pozdravlja mišljenje ECHA-e o zabrani mikroplastike

U okviru prve europske strategije za plastiku, na zahtjev Europske komisije, Europska agencija za kemikalije (ECHA) ocijenila je zdravstvene i ekološke rizike koje predstavlja namjerno dodana mikroplastika te je zaključila da bi zabrana spomenutog na EU razini bila opravdana.

Europska agencija za kemikalije (ECHA) objavila je 30. siječnja dokumentaciju o zabrani unutar REACH uredbe ciljajući namjerno dodanu mikroplastiku u proizvode, kako bi se spriječilo da u konačnici završi u okolišu. Ovaj dosje razmatra dostupne znanstvene informacije o opasnostima mikroplastike, identificira njihovu uporabu i emisije te pokušava procijeniti rizike. Izrađen je na Komisijin zahtjev u kontekstu Strategije za plastiku te obuhvaća različite sektore, od kozmetičke industrije do poljoprivrede i graditeljstva.

Karmenu Vella, EU povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: “Drago mi je što rad na zabrani mikroplastike namjerno dodane u proizvode napreduje. EU je prva koja se bavi svim vrstama mikroplastike namjerno dodane u proizvode, a ne samo sitnim kuglicama mikroplastike koje se koriste u kozmetici. To je dio našeg sveobuhvatnog pristupa rješavanju mikroplastike, koja je potencijalno štetna za morski život, te koja ulazi u naš prehrambeni lanac, s još nepoznatim utjecajima na ljudsko zdravlje.”

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća je dodala kako se EU obvezala na smanjenje mikroplastike, a ECHA-ino istraživanje predstavlja bitan prvi korak u rješavanju mikroplastike koja se koristi u proizvodima. “Postoje alternative koje mogu zamijeniti mikroplastiku – potrebna nam je bliska suradnja s industrijom kako bi se postigla prava kružna ekonomija i po pitanju plastike”, smatra Bieńkowska,

Mikroplastika u okviru zabrane ima širok raspon potrošačkih i profesionalnih primjena u više sektora. Koriste se u kozmetičkim proizvodima, deterdžentima i proizvodima za održavanje, bojama, tintama i premazima, građevinskim materijalima i medicinskim proizvodima, kao i u drugim proizvodima koji se koriste u poljoprivredi i hortikulturi, te u sektoru nafte i plina.

Sljedeći koraci:

Dosje o zabrani bit će pomno ispitan od strane Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu (ECHA), kao i od strane Foruma za provedbu, uključujući javno savjetovanje u trajanju od 6 mjeseci. Sektori koji su pogođeni ovom zabranom bi trebali pozorno pratiti proces i priložiti svoj doprinos javnoj raspravi. ECHA-ini odbori formulirat će svoja mišljenja i poslati ih Europskoj komisiji, što se očekuje u proljeće 2020. godine. Stoga je na Komisiji da predloži izmjene i dopune Uredbe REACH ukoliko predložena zabrana zadovoljava zakonske zahtjeve. Ukoliko se u konačnici ovaj prijedlog i usvoji, ograničenje bi moglo rezultirati smanjenjem čestica mikroplastike za oko 400 tisuća tona tijekom 20 godina.

Izvor: Europska komisija