Europski parlament izglasao veto na prijedlog Komisije o endokrinim disruptorima

Ulaganjem veta zastupnici u Europskom parlamentu, inzistirajući na vladavini zakona, zaustavili su Europsku komisiju u pokušaju prekoračenja njenih provedbenih ovlasti i time spriječili uklanjanje postojećih ograničenja za endokrine disruptore.

Zastupnici u Europskom parlamentu na današnjoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojili su apsolutnom većinom od 389 glasova prigovor na prijedlog Europske komisije o postavljanju znanstvenih kriterija potrebnih za identifikaciju i smanjenje izloženosti kemikalijama koje narušavaju rad hormona, tzv. endokrinih prekidača (disruptora). Glasovanje je uslijedilo nakon što je Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta usvojio prigovor na zajedničku inicijativu zastupnika Zelenih/ESS-a i europskih socijaldemokrata. Kriteriji za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava koje predlaže Europska komisija nastoje uvesti odstupanje od postojeće zabrane određenih endokrinih prekidača koji prelaze dozvoljenu granicu utjecaja na okoliš. Podsjetimo kako je većina država članica EU-a na Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje 4. srpnja u Bruxellesu glasovala u korist prijedloga Europske komisije, zbog čega su zastupnici u Europskom parlamentu uložili prigovor na prijedlog. Zastupnik Zelenih/ESS-a i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Davor Škrlec pozdravlja rezultat današnjeg glasovanja.

“Današnje usvajanje veta u Europskom parlamentu je pobjeda bez presedana čime smo u ime građana i javnog interesa zaštitili okoliš i vladavinu prava u čemu su podbacile Europska komisija, ali i većina država članica. Neprihvatljivo je da Komisija pokušala ukloniti zabranu određenih endokrinih disruptora pod svaku cijenu kako bi potpomogla interese industrije pesticida. Komisija je trebala izraditi prijedlog znanstvenih kriterija za endokrine disruptore, a ne poništiti zabranu koju su donijeli EU zakonodavci. Komisija je ovom odlukom apsolutne većine zastupnika u Europskom parlamentu prisiljena izaći s novim prijedlogom kriterija za endokrine disruptore.” – rekao je Škrlec.

Više informacija

Nakon što su nastupile velike izmjene zakonskih propisa o pesticidima 2009. godine, Europski parlament obvezao je Europsku komisiju da do kraja 2013. godine usvoji znanstvena mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava. Nacrt prijedloga Komisije uslijedio je sa zakašnjenjem tek u lipnju 2016. godine, a države članice EU-a odobrile su ga u srpnju 2017. godine.