Europski parlament postigao dogovor s Vijećem EU-a po pitanju otpada

Nakon 26 tehničkih sastanaka i šest trijaloga, posljednji pregovori Europskog parlamenta s Vijećem EU-a završeni su 17. prosinca na sastanku koji je potrajao do ranojutarnjih sati sljedećeg dana. Nakon 18 sati rasprave i pregovaranja u komadu, postignut je dogovor o reviziji zakonodavnog okvira o otpadu, direktive o odlagalištima otpada, direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i o usklađivanju životnog vijeka vozila, baterija i elektroničkih naprava (sve navedeno obuhvaćeno nazivom paket kružne ekonomije).

Zastupnik u Europskom parlamentu, Davor Škrlec, kao izvjestitelj Zelenih/ESS-a za kružnu ekonomiju sudjelovao je od samog početka u navedenim pregovorima s Komisijom i Vijećem.

“Postignut je dogovor o usvajanju značajnih poboljšanja u odnosu na postojeći zakon s dodatnim novim mjerama za prevenciju i odvojeno prikupljanje biološkog otpada, postepeno povećavanje ciljeva za recikliranje te značajno smanjivanje odlagališta otpada. Jednaka razina ambicije koju je predložila Komisija, ali s odgodom od pet godina za period do 2040. godine,  Zeleni/ESS ovom prilikom slave veliku pobjedu po pitanjima opasnih tvari i spojeva, dekontaminacije opasnog otpada te oxo-biorazgradive plastike. Velika borba se također povela oko delegiranih aktova, osiguravanja delegiranih akata o pitanjima od najvišeg političkog značaja kao što su prosječne stope gubitaka i bacanja hrane, po cijeni odricanja od prava EP kontrole o nekim drugim relevantnim pitanjima, između ostalog, po pitanju kriterija nusproizvoda i ukidanja statusa otpada.” – rekao je Škrlec.

Pojedinosti o određenim točkama

  • Prevencija nastanka otpada:

– revizija ugovora 2024. godine o ciljevima za smanjenje otpada

– države članice postavit će nešto jače mjere za prevenciju nastanka otpada, uključujući i planirano zastarijevanje proizvoda

  • Odvojeno prikupljanje:

– postojeći koncept odvojenog prikupljanja za papir, metal, plastiku I staklo sa strožim uvjetima za odstupanje, radije nego postavljanje opće derogacijske stavke

– biološki otpad s istim uvjetima kao i gore navedenim od kraja 2023. godine

– opasni otpad iz kućanstva od kraja 2025. godine – nema mogućnosti odstupanja

– tekstil od kraja 2025. godine

  • Ciljevi za recikliranje:

– komunalni otpad (MSV): razina ambicioznosti predložena od EK se zadržava, ali s dodatnih pet godina za postizanje cilja od 65% (55% do 2025. godine; 60% do 2030. godine; 65% do 2035. godine, trenutni cilj 50% do 2020. godine)

– ambalažni otpad: zadržana u cijelosti razina ambicije predložena od strane EK za 2025. godine (65%), ali razina za 2030. godinu smanjena za 5% (70% umjesto 75%); specifični ciljevi otpadnog toka: svi ciljevi,  osim za drvo, povećali su se u odnosu na postojeće razine, ali nešto manje nego što je predloženo od strane Europske komisije, plus dodatna mogućnost vremenski ograničenog odstupanja za 1 ili 2 specifična toka otpada (ukupno najviše minus 15%)

– ciljevi za odlaganje: max. 10% do 2035. godine (dodanih 5 godina na Komisijin prijedlog)

– produljenje za još 5 godina za države članice koje su odložile više od 60% otpada u 2013. godine (do 2040. godine), s privremenim ciljem od 25% do 2025. godine.

  • Opasne supstance  (uspjeh Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a):

– dekontaminacija opasnog otpada, gdje je to potrebno, radi poboljšanja oporavka

– javne internetske baze podataka o određenim tvarima u proizvodima čije djelovanje je potencijalno opasno, koje će uspostaviti Europska agencija za kemikalije

  • Otpadna ulja (uspjeh Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a):

– strože odredbe za regeneraciju otpadnih ulja (odvojeno sakupljanje i miješanje)

– pregled regeneracijskih ciljeva 2022. godine.

  • Bacanje hrane:

– definiranje

– razviti metodu izračuna koja će se razviti delegiranim aktom

– aspirativni ciljevi za smanjenje za pola do 2030. godine; indikativni cilj smanjenja bacanja hrane od 30% do 2025. godine te od 50% do 2030. godine.

  • Otpad u moru:

– države članice obavezne identificirati glavne izvoer otpada u moru, jednako kao i reducirati ih te ih nastojati spriječiti

– države članice imaju mogućnost donijeti nacionalne restrikcije (ukoliko su proporcionalne i nediskriminatorne)

  • Produžena odgovornost proizvođača (EPR):  

– minimalni zahtjevi za sve sheme EPR-a

– potpuno pokrivanje troškova, ali mogućnost za države članice za smanjivanje udjela za proizvođače za EU do 80%, omogućujući zadržavanje smanjenja udjela za proizvođače do 50% za postojeće nacionalne sheme

  • Ambalažni otpad (uspjeh kKluba zastupnika Zelenih/ESS-a): oxo-biorazgradiva plastika ne smije više biti definirana kao biorazgradiva  
  • Izvještavanje: zadržati godišnje izvještavanje o podacima o otpadu