Govor na plenarnoj sjednici – Aktivnosti Turske koje uzrokuju napetosti na Cipru

Kao zamjenski član izaslanstva u zajedničkom parlamentarnom odboru Europske unije i Turske, zastupnik ORaH-a Davor Škrlec sudjelovao je na plenarnoj raspravi o aktivnostima Turske koje uzrokuju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra.