Škrlec: Hrvatskoj su potrebni održivi projekti za stvaranje novih radnih mjesta

U organizaciji grupacije Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu i zastupnika Davora Škrleca, danas se u Zagrebu u Hotelu International održala cjelodnevna međunarodna konferencija Zelena kohezijska politika. Ovom prilikom javnosti su predstavljeni održivi primjeri korištenja kohezijskih sredstava s ciljem širenja dobro provedenih i dokazanih praksi koje mogu pomoći u oživljavanju gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj te dovesti do kvalitetnije suradnje na lokalnoj i nacionalnoj razini.

U otvorenom dijalogu istaknuti stručnjaci u području zelenih politika razmijenili su svoja iskustva i mišljenja kako bi podigli svijest kod naših građana i nosioca budućih projekata o važnosti primjene načela održivog razvoja kao temelja za uspješne projekte koje će Europska unija financirati u novom programskom razdoblju. Održivi projekti ostvaruju zavidne društvene učinke, brinu o zaštiti okoliša, povećavaju energetsku učinkovitost i održivo raspolažu resursima, otvarajući tako nova zelena radna mjesta.

“Zeleni projekti su projekti održivog razvoja kojima je cilj da nakon završenog financiranja iz EU fondova stvaraju dodanu vrijednost, a ne dodatni trošak lokalnoj zajednici. Ako se poštuju ta načela onda se ekonomska isplativost mjeri ne samo u gospodarskom razvoju, nego u smanjenju štetnih emisija u okoliš što smanjuje troškove zdravlja i doprinosi lokalnom zapošljavanju. Upravo zato što moramo graditi na novim i drugačijim politikama, sinergijom sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova i ostalih financijskih instrumenata EU-a, kao što je program Obzor 2020., moguće je provoditi održive projekte koji će imati dugoročno pozitivne učinke za širu zajednicu. – rekao je Škrlec.

Prema posljednjem izvještaju Europske komisije o stanju okoliša za 2015. godinu, Hrvatska je na začelju kad se mjeri ostvareni postotak recikliranja komunalnog otpada.

“Ogromna količina resursa tako završava na potpuno neprihvatljiv način na odlagalištima otpada umjesto da se primarnim razdvajanjem resursi ponovo vraćaju u postupak proizvodnje. Nažalost, u Hrvatskoj nedostaje gospodarstvo koje bi te resurse koristilo. Veliki smo uvoznik svega te istovremeno izvoznik osnovnih resursa. Kad bi ih upotrijebili u svrhu proizvodnje i izvozili gotove proizvode brže i kvalitetnije, smanjili bi naš makroekonomski deficit.” – kaže Škrlec.

Zastupnik ORaH-a smatra kako smo svjedoci prijedloga populističke mjere Vlade RH da subvencioniranjem troškova energije kućanstvima koja po samo njima znanim kriterijima ulaze u kategoriju energetskog siromaštva.

“Mjera održiva do parlamentarnih izbora – i što nakon toga? Pravi pristup je iskoristiti EU fondove za projekte koji će nakon toga smanjiti potrošnju resursa i energije te posljedično račune građanima, pri tome zaposliti lokalno stanovništvo, angažirati lokalne proizvođače. To je zeleni, održivi projekt, ali za njegovu realizaciju se mora promijeniti način razmišljanja.” – poručuje Škrlec.