Hvarani u Bruxellesu predstavili smjer za razvoj održivog turizma

“Naše otoke moramo učiniti primjerima dobrog upravljanja što uključuje pametno gospodarenje otpadom, razvoj održivog turizma i dobru povezanost tijekom cijele godine.”, poruka je sudionika današnje rasprave “150 godina organiziranog turizma – nulta točka održivog razvoja Grada Hvara“ koja se održala u Europskom parlamentu u Bruxellesu u organizaciji zastupnika Davora Škrleca i Grada Hvara. U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Grada Hvara Rikardo Novak, državni tajnik Ministarstva turizma Tonči Glavina, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU-a Tajana Huzak te predstavnici Europske komisije iz nadležnih uprava za razvoj otoka.


Kao član međuskupine Europskog parlamenta za mora, rijeke, otoke i priobalna područja, zastupnik Škrlec bavi se promicanjem održivog turizma i kružne ekonomije na otocima, što uključuje gospodarenje otpadom, korištenje obnovljivih izvora energije i pametnih tehnologija kako bi hrvatski otoci uz pomoć Europske unije iskoristili sve svoje potencijale i postali samoodrživi.

“Naši otoci pokazali su se među najnaprednijima zbog toga što su prepoznali prilike koje im pružaju javne politike Europske unije, a to je kako na pametan način iskoristiti fondove EU-a za razvoj održivog turizma i vlastitih energetskih potencijala. Prošlog tjedna smo na plenarnoj sjednici usvojili zakonodavni paket ‘Čista energija za sve’ koji od država članica zahtijeva veću upotrebu obnovljivih izvora energije, što je dobar početak zelene energetske tranzicije koja promiče inovacije i stvara radna mjesta u budućnosti. Građani od sada mogu lakše proizvoditi i prodavati vlastitu energiju iz obnovljivih izvora.” – rekao je zastupnik Škrlec.

“Obilježavanjem 150. godina organiziranog turizma u Europskom parlamentu htjeli smo zaokružiti ovu našu jedinstvenu proslavu. Naša budućnost leži u turizmu koji će na ispravan i održiv način iskoristiti resurse koji su nam podareni, a trenutno su zanemareni ili stoje neiskorišteni. Trenutno smo u pregovorima s HEP-om oko izgradnje sunčane elektrane na području Grada Hvara u čijoj bi izgradnji mogli sudjelovati građani i sam Grad Hvar. Smatram jako bitnim da uključimo građane i na taj način propagiramo gospodarsku učinkovitost, društvenu odgovornost te zaštitu okoliša.” – rekao je gradonačelnik Grada Hvara Rikardo Novak.

“Održivi turizam i općenito održivost u bilo kojem segmentu poslovanja u današnjem svijetu su nužnost, ali i formula uspjeha. Budućnost turističkog sektora je dinamična i moramo stalno pratiti taj korak, ali i nametati nove trendove. U svemu tome ne smijemo zanemariti održivost koju možemo postići jedino okretanjem prema kvaliteti i odgovornom razvoju kako bi i generacije koje dolaze iza nas mogle uživati u dobrobitima turističke djelatnosti.” – rekao je državni tajnik Tonči Glavina.

Upravo je u proceduri donošenja u Hrvatskom saboru novi Zakon o otocima koji ima za cilj usklađivanje i veću koherentnost politike otočnog razvoja sa nacionalnim i europskim politikama i zakonodavstvom, jačanje i uvođenje novih i suvremenih mehanizama i rješenja za poticanje politike otočnog razvoja, definiranje otoka kao područja s razvojnim posebnostima i posebnom situacijom te jače uključivanje svih dionika politike razvoja otoka, naročito onih na lokalnoj razini, prilikom donošenja i predlaganja politika usmjerenih na mjere poticanja razvoja otoka.

“Provedbom novog Zakona o otocima omogućiti će se ciljano upravljanje otočnom politikom i održivim razvojem kroz podizanje kvalitete i uvjeta života na otocima uz dostupnost usluga prilagođenih današnjem vremenu i potrebama stanovništva, zatim demografska i gospodarska revitalizacija te samoodrživost i samodostatnost na principima ‘pametnih otoka’.“ – rekla je pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU-a Tajana Huzak. 

U sklopu dvodnevnog posjeta Bruxellesu, u ponedjeljak, 19. studenog u Predstavništvu Hrvatske gospodarske komore, uz potporu Hrvatske turističke zajednice, organizirano je predstavljanje kulturne i sportske turističke ponude Grada Hvara te degustacija lokalnih proizvoda u svrhu turističke promocije Grada Hvara i Republike Hrvatske putničkim i turističkim agencijama koje djeluju na području Beneluxa.

Više informacija

Hrvatska je, uz Finsku, jedina zemlja u Europi koja sustavno brine o svojim otocima a što je već gotovo 20 godina pravno uređeno posebnim zakonom – Zakonom o otocima koji je donesen 1999. godine a koji je propisao mjere razvoja otoka putem kojih je Republika Hrvatska uložila značajna nacionalna sredstva u izgradnju prometne, komunalne i društvene infrastrukture, te u brojne subvencije i potpore otočnom stanovništvu.

Uvođenjem novih nacionalnih razvojnih politika te ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju čije je jedno od temeljnih načelna kohezijska politika i uravnotežen regionalni razvoj kao i nova razvojna politika prema otocima, stvoreni su preduvjeti da i Republika Hrvatska prilagodi zakonsku regulativu novim razvojnim potrebama i trendovima i na taj način nastavi voditi brigu o otocima, otočnom razvoju i otočnom stanovništvu te aktivno i učinkovito sudjeluje u svim procesima njihovog daljnjeg razvoja i napretka.

Kao dio Europske unije moramo iskoristiti ono što nam Europa pruža – šansu da povučemo značajna sredstva: na raspolaganju nam je 80 milijuna eura iz EU fondova za povezivanje otoka, a u 2016. godini u otoke uloženo 1,7 milijardi kuna, od čega 1,28 milijarda bespovratnih sredstava – najviše u prometnu povezanost, komunalnu infrastrukturu i gospodarstvo.