Najava konferencije “Smart Grid – pametna mreža iz perspektive regionalne suradnje”

Ured zastupnika Davora Škrleca u suradnji sa slovenskim zastupnikom Francom Bogovičem organizira 28. studenog konferenciju “Smart Grid – pametna mreža iz perspektive regionalne suradnje” u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Zakonodavni paket “Čista energija za sve Europljane” prepoznaje važnost i potrebu za regionalnom suradnjom. Ovom prilikom prezentirat će se postojeći projekti finacirani od strane europskih i nacionalnih fondova koji mogu poslužiti kao primjer za poticanje sličnih projektnih ideja na EU razini. Na konferenciji će biti predstavljena dva projekta financirana od strane Instrumenta za povezivanje Europe (CEF):

– “NEXT-E”, projekt HEP-a iz Hrvatske i Petrola iz Slovenije služi za financiranje izgradnje regionalnih mreža i stanica za punjenje električnih i hibridnih automobila čime državama članicama EU-a iz središnje i jugoistočne Europe omogućuje dekarbonizaciju transporta i postizanje ciljeva smanjenja onečišćenja za sektore koji nisu dio EU sustava trgovanja stakleničkih plinova (ETS).

– “SINCRO.GRID”, projekt HOPS-a i HEP ODS-a iz Hrvatske te ELES-a i SOD-a iz Slovenije je jedini projekt iz područja pametnih mreža koji je namijenjen boljoj integraciji regionalnih tržišta električne energije, povećanju sigurnosti ponude i stvaranju preduvjeta za povećanjem udjela obnovljivih izvora energije na tržištu.

Na konferenciji će biti predstavljeni i različiti znanstveno-istraživački projekti iz područja pametnih mreža financirani od strane nacionalnih fondova i Obzora 2020.

Glavni cilj konferencije jest da se predstavnicima Glavne uprave za energetiku (DG ENER), Glavne uprave za mobilnost i promet (DG MOVE) i Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) izlože izazovi u provedbi projekata i povede rasprava o rješenjima.

PROGRAM

PRIJAVA