Nova hrana – Ne smijemo dozvoliti konzumiranje proizvoda upitne kvalitete s rizikom za potrošače

Umjetni zaslađivači dobiveni iz lišća Stevie, Tetragonia tetragonoides ili sok iz uljne kadulje službeno spadaju pod novu hranu u prehrani Europljana. Zastupnici u Europskom parlamentu su u srijedu, 28. listopada, raspravljaji i glasali o novim pravilima uz pomoć kojih bi se pojednostavio postupak izdavanja dozvola u svrhu zaštitite javnog zdravlja.

Regulativa EU-a o novoj hrani datira iz 1997. godine od kada su razvijeni razni novi sastojci za inovativne nove okuse. Sudjelujući u raspravi, zastupnik ORaH-a Davor Škrlec istaknuo je kako se slaže da je ključno modernizirati postojeću uredbu o novoj hrani na način da oslikava tehnološke i znanstvene napretke s ciljem adekvatnije zaštite zdravlja građana.

“Novi prijedlog uredbe sadrži nekoliko pozitivnih promjena među kojima bih istaknuo centralizirani postupak autorizacije kojim će se smanjiti administrativna opterećenja i nepotrebni dodatni troškovi. Međutim, kako je primarni cilj revidiranja ove uredbe jamčenje sigurnosti hrane, zbog načela predostrožnosti ne mogu podržati njeno donošenje. Uključivanje hrane koja se sastoji od proizvedenih nanomaterijala je neprihvatljivo jer trenutna saznanja o istima ne dozvoljavaju procjenu rizika za ljudsko zdravlje, te ne postoji jasna definicija na europskoj razini. Zaključno, kako bismo očuvali zdravlje građana Europske unije, trebamo snažnije podučavati tradicionalnu proizvodnju hrane, ali na održiv način, a ne svjesno dozvoljavati konzumiranje proizvoda upitne kvalitete s rizikom za potrošače.” – poručio je Škrlec.