Obvezujući nacionalni ciljevi su prijeko potrebni ukoliko EU želi biti važeći akter u obnovljivim izvorima energije

Odbor za istraživanje, industriju i energiju Europskog parlamenta (ITRE) glasovao je 28. studenog za povećanje cilja obnovljivih izvora energije na 35% za 2030. godinu. Odbor je usvojio svoje stajalište o prijedlozima Komisije za izmjenu Direktive o obnovljivoj energiji s 43 glasa u korist, 14 protiv i 7 suzdržanih. Klub zastupnika Zelenih/ESS-a glasovao je protiv izvješća dijelom zbog nedostatka postojanja obvezujućih ciljeva za države članice. Cilj od navedenih 35% bi bio obvezujuć samo za Europsku uniju u cijelosti, no ne i na nacionalnim razinama. Trenutni cilj za navedeno razdoblje jest tek 27%.

Novi cilj bi omogućio državama članicama postizanje fleksibilnosti glede ostvarivanja svojih nacionalnih obaveza u smanjenom obliku do 10% ukoliko s istim, zbog iznimnih i opravdanih okolnosti, imaju poteškoća. Zastupnici Europskog parlamenta su također glasovali za ponovno uvođenje cilja od 12% udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru transporta, što je prethodno bilo ukinuto Komisijinim prijedlogom.

Zastupnik Zelenih/ESS-a Davor Škrlec kao član Odbora za istraživanje, industriju i energiju te Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta, smatra kako bi Europska unija trebala težiti tome da postane svjetski lider u obnovljivim izvorima energije.

“Da bi to i postala, odnosno da bismo postigli smanjenje troška električne energije te ubrzali energetsku tranziciju, potrebna je i ambiciozna politika koja uključuje nacionalne obvezujuće ciljeve. Navedeni cilj od 35% treba biti tek apsolutni minimum jer kao takav nije dostatan za postizanje obveza dogovorenih Pariškim sporazumom. S obzirom na fleksibilnost glede ispunjavanja nacionalnih obveza u ostvarenju istog cilja do čak 10% ispod dogovorene razine, veoma je teško govoriti o realnim mogućnostima postizanju zajedničkog cilja na EU razini. Jednako tako, uvođenje podcilja od 12% udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru transporta predstavlja veliku brigu jer otvara prostor za prvu generaciju biogoriva koja nepovoljno utječu na našu klimu. Drugim riječima, vidljivo je da zbog navedenih nedostataka, Odbor za istraživanje, industriju i energiju te Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane imaju drugačije pozicije glede istog pitanja. Od izuzetne je važnosti da prije konačnog glasovanja u Europskom parlamentu postignemo konzistentnost u ovom pogledu te tako zatvorimo prostor za uvođenje neodržive bioenergije.” – rekao je Škrlec.

Zastupnici u Europskom parlamentu glasovat će o navedenom izvješću na plenarnoj sjednici u siječnju, dok će pregovori s Vijećem EU-a i Komisijom započeti nedugo nakon toga, s ciljem što skorijeg zatvaranja ovog važnog dokumenta – Paketa za čistu energiju.