Odluka PEST-a: Najkasnije do kraja 2019. potrebno preispitati kancerogenost glifosata

Postupak odobravanja pesticida kao što je glifosat mora se temeljito reformirati, zaključak je Posebnog odbora za postupak Unije za odobravanje pesticida Europskog parlamenta (PEST), koji je u četvrtak, 6. prosinca, velikom većinom glasova usvojio preporuke usmjerene na rješavanje nedostataka u postupku autorizacije pesticida u Europskoj uniji. Podsjetimo, Posebni odbor uspostavljen je u ožujku ove godine zbog sve veće zabrinutosti građana, na inicijativu Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a kako bi se istražio postupak koji je doveo do produljenja dozvole za glifosat u Europskoj uniji na još pet godina.

Usvojeno izvješće poziva nacionalne vlade država članica EU-a i Europsku komisiju da pojačaju okolišne i zdravstvene procjene pesticida i aktivnih supstanci pesticida kako bi osigurale da nikakav sukob interesa ne utječe na postupak odobravanja i da učine transparentnima procjene rizika, dok je kontroverzni glifosat potrebno ispitati na rizike od nastanka raka. O konačnom nacrtu izvješća o postupku Unije za odobravanje pesticida zastupnici Europskog parlamenta glasovat će na plenarnoj sjednici u siječnju.

Zastupnik Zelenih/ESS-a Davor Škrlec komentira:

“Pohvalno je da imamo široku podršku za nezavisno ispitivanje opasnih tvari poput pesticida i zaustavljanje sukoba interesa prilikom postupka njihova odobrenja. Postupak odobravanja pesticida treba temeljito reformirati. Studije naručene od strane agroindustrije ne smiju završiti sakrivene u ladicama, a javno preispitivane studije moraju se više uzimati u obzir prilikom autorizacije. Nezavisno i transparentno donošenje odluka pomoći će zaštiti biološku raznolikost i može vratiti povjerenje javnosti u institucije Europske unije. Nacionalne vlade država članica moraju konačno dati na uvid svoje podatke o korištenju pesticida. Za dostatnu procjenu rizika potrebno je mnogo više javnih ulaganja u nezavisna istraživanja.

Procjene rizika opasnih tvari ne smiju se stavljati u ruke industrije pesticida koja ih proizvodi. Umjesto toga, rizici i kumulativni učinci ovih kemijskih koktela moraju biti nezavisno ispitivani. Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida (PEST) priznaje kako postoji znanstvena kontroverza oko štetnosti glifosata koja se ne može sakriti. Stoga se sve studije o njegovim kancerogenim učincima moraju pregledati najkasnije do kraja 2019. godine.“

Pojedini zahtjevi iz usvojenog izvješća:

  • kompletno ispitivanje aktivnih supstanci,
  • kompletno ispitivanje proizvoda na bazi pesticida, uključujući kumulativne učinke,
  • jače mjere upravljanja rizicima,
  • potpuna transparentnost studija koje su korištene za procjenu,
  • jačanje neovisnosti, osiguravanje odsustva sukoba interesa,
  • ispunjavanje rokova (ukidanje tehničkih produljenja zbog kašnjenja u procjeni),
  • manje testiranja na životinjama,
  • bolja statistika,
  • daljnje djelovanje protiv neonikotinoida