Okrugli stol “Održivo gospodarenje otpadom – Hrvatska na putu usklađivanja s EU”

U organizaciji Europskog doma Vukovar i Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Vukovar održan je 19. travnja okrugli stol na temu održivog gospodarenja otpadom. Uvodna izlaganja održali su zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec i ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike pomoćnik ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Nenad Šćulac.

“Hrvatska se nalazi na začelju Europske unije po pitanju gospodarenja otpadom jer se preko 80% komunalnog otpada odlaže na odlagalištima što nije održivo. Ukoliko želimo promijeniti način razmišljanja građana i promijeniti našu ekonomiju stvaranjem novih održivih modela poslovanja, zbrinjavanje otpada trebalo bi zamijeniti njegovim pametnim gospodarenjem. Nažalost, u manje razvijenim državama članicama EU-a, otpad je namijenjen za odlagališta, unatoč tome što sadržava sirove materijale i akumuliranu energiju. Ako smo uistinu predani održivom načinu života, krajnje je vrijeme da linearnu ekonomiju ostavimo iza sebe te započnemo tranziciju prema cirkularnoj ekonomiji. Paket kružne ekonomije, na kojem se trenutno radi u Europskom parlamentu i Vijeću, definirat će gospodarenje otpadom, ali i promjenu ekonomije EU-a u narednom desetljeću.” – rekao je Škrlec.