Oprez s ugljikovodicima u Jadranu – poruka iz Europskog parlamenta

Jedna od važnijih tema za Hrvatsku o kojoj su zastupnici u Europskom parlamentu raspravljali ovoga tjedna na plenarnoj sjednici u Strasbourgu je usvajanje izvješća o Strategiji Europske unije za jadransku i jonsku regiju čiji je izvjestitelj u sjeni zastupnik ORaH-a Davor Škrlec.

Tijekom jučerašnje zajedničke rasprave zastupnik Škrlec zahvalio se kolegi Ivanu Jakovčiću na kvalitetnim rezultatima pregovora te je u svom govoru istaknuo zadovoljstvo postignutim kompromisom gdje je uvažen njegov amandman u vezi istraživanja i eksplotacije nafte i plina u Jadranu, kojim se  naglašava potreba za dosljednim provođenjem zakonodavstva Europske unije i međunarodnih konvencija o ekološkoj održivosti i sigurnosti pomorskih aktivnosti – svega što je Hrvatska u protekle dvije godine izbjegavala, a čini se da tu praksu namjerava nastaviti bez obzira koja politička opcija dobije povjerenje građana za sljedeći mandat. Osim toga, zastupnik ORaH-a smatra kako jadransko-jonska makroregija ima visok potencijal za održivi razvoj gospodarstva cijele makroregije i potencijal za stvaranje novih zelenih radnih mjesta koja su ključna u borbi protiv nezaposlenosti.

“Europski pristup koji se temelji na makroregionalnoj suradnji isplativiji je i djelotvorniji od 28 nacionalnih pristupa i upravo je ovo izvješće od velikog značenja jer prepoznaje i ističe važnost makroregionalnih strategija koje su alat za europsku integraciju te primjer prekogranične suradnje s ciljem teritorijalne kohezije područja koja dijele zajedničke izazove.” – rekao je Škrlec u svom govoru.

Zastupnik ORaH-a više puta je istaknuo kako jadransko-jonska makroregija ima nedostatak postojanja brze željeznice, a upravo ona treba biti žila kucavica održivog transporta. Nadalje, razvoj održivog ribarstva u Hrvatskoj vidi kao jednu od temeljnih djelatnosti zajedno s tradicionalnom proizvodnjom zdrave hrane u makroregiji. Uz promicanje obnovljivih izvora energije i ulaganjem u energetsku učinkovitost, zastupnik Škrlec izgradnju LNG terminala vidi kao jedan od načina povećanja energetske sigurnosti Europske unije, a ne samo makroregije.

“Za ostvarivanje održive i stabilne jadransko-jonske makroregije ključno je potencirati održivu prekograničnu suradnju i kvalitetno upravljanje makroregijom. Optimalno iskorištavanje potencijala obnovljivih izvora energije i prometna povezanost unutar same makroregije, ali i između makroregija doprinose spomenutim ciljevima. Nužno je osigurati intermodalnu prometnu infrastrukturu kako bi se povezale države, i razviti energetsku infrastrukturu, ali pri tome trebamo voditi računa o zaštiti okoliša i održivosti pojedinih projekata. Hrvatska se nalazi u dvije susjedne makroregije – Dunavskoj i Jadransko-jonskoj te ima povijesnu šansu za uspjeh.” – zaključio je Škrlec.