Pokrenuta europska građanska inicijativa protiv glifosata

Zastupnik u Europskom parlamentu i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Davor Škrlec pozdravlja odluku Europske komisije o registriranju europske građanske inicijative koja od Komisije traži da državama članicama predloži zabranu glifosata, izmijeni postupak odobravanja pesticida te da odredi razinu na koju se mora smanjiti upotreba pesticida, a koja će biti obvezujuća u cijeloj EU. Podsjetimo, tijekom lipnja prošle godine Komisija je donijela odluku o privremenom tehničkom produljenju korištenja glifosata od 18 mjeseci na području EU-a.

“Prošle godine svjedoci smo brojnih neuspjelih pokušaja država članica da se slože oko daljnje autorizacije glifosata na području EU-a, što je bila jasna poruka Europskoj komisiji da mora povući prijedlog o produljenju dozvole za upotrebu glifosata. Stoga pozdravljam pokretanje europske građanske inicijative o ovom izrazito važnom pitanju te vjerujem kako će velika većina građana EU-a biti protiv daljnjeg korištenja ovog najčešće korištenog i potencijalno kancerogenog herbicida koji ima brojne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje. Prikupi li inicijativa u godinu dana milijun potpisa potpore građana iz najmanje sedam država članica, a u Hrvatskoj je za ispunjavanje kvote potrebno 8250 potpisa, Komisija će morati reagirati u roku od tri mjeseca, donijeti odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga inicijative te u konačnici predložiti državama članicama zabranu glifosata koja će onda biti obvezujuća za cijelu EU. Pozivam građane u Hrvatskoj da putem ove inicijative direktno utječu na kreiranje europskih zakona i jasno iskažu svoje mišljenje o zabrani upotrebe glifosata u EU.“ – poručuje Škrlec.

POTPIŠI PETICIJU PROTIV GLIFOSATA: https://stopglyphosate.org/