Pravo na rad bez rizika za zdravlje pravo je svih građana!

Sudjelujući jučer u raspravi o Izvješću o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020. na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, zastupnik ORaH-a Davor Škrlec se u svom govoru osvrnuo na presudnu važnost zdravlja radnika u borbi protiv ekonomske krize.

U cilju bolje zaštite više od 217 milijuna radnika u EU-u od nezgoda na radu i profesionalnih oboljenja novi strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. navodi najveće izazove i strateške ciljeve u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavlja glavne mjere i instrumente za njihovo ostvarenje. Novim strateškim okvirom namjerava se osigurati zadržavanje vodeće uloge EU-a u promicanju visokih standarda.

“Pravo na rad bez rizika za zdravlje pravo je svake građanke i građanina Europske unije. Svjesni izazova gospodarske krize, starenja radne snage i jake veze u odnosu na sigurnost radnog mjesta i opće koristi za društvo, dužni smo osigurati pravni okvir za realizaciju održive radne okoline.” – rekao je Škrlec.

Ove godine u Hrvatskoj su nadležne službe u području primjene propisa o zaštiti na radu većinu kaznenih prijava podnijele zbog opasnosti po život i tijelo osoba, izazvane neprimjenom pravila zaštite na radu te izvođenju radova protivno propisima i priznatim pravilima struke, i to najviše u djelatnostima proizvodnje hrane, građevine, proizvodnje gotovih metalnih proizvoda i trgovine na malo. Prema istraživanjima diljem Europe, niti jedan posao nije stopostotno siguran od štetnih posljedica po zdravlje pa je dosljedna primjena propisa o procjeni rizika koja podrazumijeva utvrđivanje stvarnih činjenica u vezi poslova i mjesta rada iznimno važna.

“Novim strateškim okvirom moramo stoga pridonijeti poboljšanju radnih uvjeta uz daljnju konsolidaciju nacionalnih strategija, jačom provedbom zakona i mjera, uklanjanjem nepotrebnih administrativnih opterećenja i pružanjem praktične potpore, osobito malim poduzećima, u ispunjavanju propisa o zaštiti zdravlja.” – poručio je Škrlec.

Sprečavanje profesionalnih rizika i promicanje sigurnosti i zdravlja na radu ključni su za poboljšanje radnih uvjeta, a time i zdravlja radnika, što zauzvrat ima znatne društvene i ekonomske koristi za dotičnog radnika i cijelo gospodarstvo.

Zastupnik Škrlec posebno je istaknuo u svom govoru važnost mjera zdravlja i sigurnosti na radu koje se odnose na posebne izazove i rizike s kojima se žene susreću na radnom mjestu, uključujući seksualno uznemirivanje.

“Pozivam Komisiju i socijalne partnere da zajamče ravnotežu zastupljenosti muškaraca i žena u svim postupcima socijalnih dijaloga i  da se uzme u obzir dimenzija jednakosti spolova kao dio revizije strateškog okvira u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu za 2016. godinu. Pozivam Komisiju na razradu europske strategije za borbu protiv nasilja nad ženama na radnom mjestu te da kao dio tog postupka procjeni reviziju Direktive 2006/54 kako bi se proširilo njezino područje djelovanja tako da obuhvaća nove oblike nasilja i uznemirivanja. Pozivam države članice na provedbu Preporuke Komisije 92/131 u cilju jačanja osviještenosti o seksualnom uznemirivanju i drugim oblicima seksualnog maltretiranja na radnom mjestu.” – zaključio je Škrlec.