Prehrambeni proizvodi dvojne kvalitete: Komisija razvila smjernice za države članice radi suzbijanja nepoštenih praksi

Komisija je 26. rujna objavila skup smjernica za primjenu propisa EU-a o hrani i pravima potrošača na proizvode dvojne kvalitete, kako je predsjednik Juncker najavio u ovogodišnjem govoru o stanju Unije. Te će smjernice pomoći nacionalnim tijelima da odrede krši li neko poduzeće propise EU-a pri prodaji proizvoda dvojne kvalitete u različitim zemljama.

Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, izjavio je u govoru o stanju Unije: “Ne mogu prihvatiti to da se ljudima u nekim dijelovima Europe prodaju prehrambeni proizvodi niže kvalitete nego u drugim zemljama, iako su ambalaža i robna marka isti. Sada moramo nacionalnim tijelima dodijeliti veće ovlasti kako bi se posvuda iskorijenile nezakonite prakse.”

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je:” Prodaja dvaju različitih proizvoda u ambalaži iste robne marke zavaravajuća je i nepoštena prema potrošačima. To je pitanje jasan primjer da prekogranične probleme možemo riješiti samo suradnjom na razini EU-a. Države članice predugo nisu mogle same pronaći dobro rješenje tog problema. Namjeravam prekinuti tu praksu, zabranjenu pravom EU-a, i osigurati da se prema svim potrošačima postupa jednako.”

U smjernicama se navode i objašnjavaju relevantni zahtjevi iz propisa EU-a o hrani i pravima potrošača kojih se nadležna tijela moraju pridržavati pri analizi potencijalnog problema s proizvodima dvojne kvalitete: Uredba o informiranju o hrani, kojom je propisano da se potrošačima moraju davati istinite i dostatne informacije o određenom prehrambenom proizvodu. Primjerice, oznake za hranu moraju sadržavati sve sastojke proizvoda.

Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi, kojom se zabranjuje nepoštena poslovna praksa poput stavljanja na tržište proizvoda u ambalaži iste robne marke na način kojim bi se moglo zavarati potrošače. Smjernice sadržavaju korake koje nacionalna tijela za zaštitu potrošača i tijela za hranu mogu slijediti kako bi utvrdila krše li proizvođači te propise u okviru navedenog zakonodavstva. Ako kršenje propisa uključuje prekogranični aspekt, tijela za zaštitu potrošača mogu intervenirati putem Mreže za suradnju u zaštiti potrošača na europskoj razini. Nacionalna tijela za zaštitu potrošača i tijela za hranu odgovorna su osigurati da se poduzeća pridržavaju propisa EU-a. Međutim, Europska komisija će im predano pomagati ovim smjernicama i u različitim područjima.

Komisija je započela dijalog s proizvođačima i udrugama robnih marki, koji su se obvezali izraditi kodeks ponašanja ove jeseni. Komisija će 13. listopada u Bratislavi sudjelovati na sastanku na vrhu o zaštiti potrošača, na kojem će se okupiti predstavnici ministarstava kako bi raspravljali o temi dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda, a koji organiziraju slovačka i češka vlada. Nadalje, u rujnu i studenome organizirat će radionice s tijelima za zaštitu potrošača i sigurnost hrane.