Prijavite se za stažiranje u Europskom parlamentu!

Zastupnik ORaH-a u Europskom parlamentu, Davor Škrlec, poziva sve zainteresirane da se prijave na natječaj za stažiranje u njegovom uredu u razdoblju između listopada 2015. i srpnja 2016. godine.

NATJEČAJ

za stažistice i stažiste

u Uredu zastupnika u Europskom parlamentu u Bruxellesu i Zagrebu

u razdoblju između listopada 2015. i srpnja 2016.

1. Opći uvjeti natječaja

a. Broj stažista i stažistica: 8

b. Lokacija radnog mjesta: Bruxelles, Belgija

c. Trajanje stažiranja: 1 mjesec

d. Stipendija: sukladna prosječnoj stipendiji u Europskim institucijama

e. Radno vrijeme: 40 sati na tjedan, uz određenu fleksibilnost sukladno kalendaru EU parlamenta.

2. Opis zaduženja

Posao stažistice/stažiste  obuhvaća sljedeće aktivnosti:

a. provoditi istraživanje za zastupnika u Europskom parlamentu, uključujući istraživanja u područjima pojedinih politika, pozadinska istraživanja za pojedine događaje i sastavljanje brifinga za medijske nastupe;

b. suradnja sa stažistima EGP-a (European Green Party), stažistima Kluba zastupnika Zeleni/ESS te akreditiranim asistentima zastupnika u Klubu;

c. suradnja s uredom u Zagrebu, uključujući podršku asistentima pri organizaciji i provedbi putovanja zastupnika EU parlamenta u Republici Hrvatskoj, informiranje javnosti i medija putem web stranica, društvenih mreža i bloga;

d. izrada redovnih izvješća o radu i aktivnostima zastupnika u EU parlamentu;

3. Uvjeti

a. Opći uvjeti

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju uvjete utvrđene u tekstu natječaja. Kandidati moraju potvrditi da ispunjavaju sve opće i posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju kako su definirani u tekstu natječaja te na zahtjev moraju dostaviti potrebne dokaze koji su sastavni dio potpune prijavne dokumentacije.

Kandidat/kandidatkinja mora dokazati sljedeće uvjete:

a. mora biti državljanin države članice Europske unije;

b. mora uživati sva građanska prava;

c. mora ispunjavati uvjete koji dokazuju primjerenost osobnosti za obavljanje predmetnih dužnosti.

Kao dokaz da ima traženo državljanstvo kandidat/kandidatkinja prilaže presliku putovnice, osobne iskaznice ili drugog službenog dokumenta na kojem je navedeno državljanstvo te koji mora biti važeći na posljednji dan roka za podnošenje prijave. Ostalu dokumentaciju kandidat/kandidatkinja nije obvezan dati na uvid nego potpisivanjem prijave časno izjavljuje da ispunjava te uvjete.

b. Specifični uvjeti

i. Stručna sprema

Kandidat/kandidatkinja mora biti student zadnje godine preddiplomskog studija ili student diplomskog studija što dokazuje preslikom indeksa i/ili potvrdom s matičnog fakulteta.

ili

Kandidat/kandidatkinja mora imati tek završenu preddiplomsku ili diplomsku razinu studija (do 2 godine) te biti bez stručnog iskustva. Diplome studija izvan EU-a moraju biti priznate od strane službenog tijela jedne od država članica EU-a. Ako su pohađali tehničko ili stručno osposobljavanje ili specijalizaciju, kandidati moraju navesti je li to bio redovit, ili izvanredan studij, koje je predmete obuhvaćao i koliko je trajao.

ii. Znanje stranih jezika

Kandidati/kandidatkinje u slučaju da nisu državljani Republike Hrvatske moraju imati razinu znanja hrvatskog jezika C1 zbog komunikacije s građanima Hrvatske.

Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika kao prvog službenog jezika, a znanje  drugog službenog jezika: francuskog/njemačkog/španjolskog/itd. je dodatna vrijednost. Kandidat/kandidatkinja treba predati popunjenu „Jezičnu putovnicu“ (http://www.europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions) kao dio dokumentacije.

iii. Osobne kompetencije

Kandidat/kandidatkinja mora imati sljedeće kompetencije:

a. dobre organizacijske i administrativne vještine;

b. jasno i precizno izražavanje u pismu i govoru;

c. uspješno surađivanje s drugima u timu i na razini cijele organizacije te poštuje tuđu različitost;

d. u slučajevima velikog radnog pritiska održava visoku razinu učinkovitosti, usmjerenost na pronalaženje pozitivnih rješenja i prilagodba promjenama u radnom okruženju;

e. analitičke i istraživačke sposobnosti te preuzimanje osobne odgovornosti i inicijative za isporučivanje kvalitetnih rezultata u okviru zadanih radnih postupaka;

f. poznavanje rada na računalu, uključujući obradu teksta, tablične kalkulatore, osobne baze podataka, email, društvene mreže, CMS;

g. poznavanje političkog okruženja u Hrvatskoj, EU institucija i načina njihovog rada;

h. dokazana privrženost i razumijevanje politika EGPa/Zelenih/ESS-a/ORaHa;

i. nije član ili aktivist drugih političkih stranaka u Republici Hrvatskoj.

4. Način prijave

Dokumenti koje je potrebno poslati kako bi aplikacija za posao bila potpuna i ostvarili se uvjeti za odabir u uži krug kandidata/kandidatkinja i osobni razgovor su sljedeći:

a. prijava i motivacijsko pismo (potpisano)

b. životopis u Europass formatu (http://www.europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)

c. Jezična putovnica (http://www.europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions)

d. kratki tekst na hrvatskom i engleskom jeziku u formi kraćeg zastupničkog govora ili objave za medije aktualnih tema iz područja jednog od Odbora EP: ENVI, TRAN i REGI.

e. preporuka bivšeg/sadašnjeg poslodavca/mentora (nije uvjet).

Rok za predaju dokumenata je ponedjeljak, 4. svibnja 2015. do 17:00h (vrijeme Bruxelles/Zagreb). Dokumentaciju poslati na email davor.skrlec-office@europarl.europa.eu. Aplikacije pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir. Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji zadovolje uvjete natječaja održat će se od 11. do 13. svibnja u Zagrebu te 26. i 27. svibnja u Bruxellesu.