Razvoj i modernizacija željezničkog prijevoza važni za gospodarstvo i očuvanje okoliša

Hrvatski eurozastupnici Ivan Jakovčić, Davor Škrlec i Jozo Radoš u raspravi na plenarnoj sjednici o razvoju i modernizaciji željezničke infrastrukture u dunavskoj i jadranskoj makroregiji istaknuli su važnost izgradnje kvalitetnije željezničke mreže za gospodarstvo i očuvanje okoliša na području tih makroregija.   

Zastupnik Škrlec upozorio je na važnost prekogranične suradnje u razvoju željezničke infrastrukture.

“Prometno povezivanje unutar makroregija te između dunavske i jadranske makroregije iznimno je važno i s aspekta zaštite okoliša. Željeznička mreža koja bi povezala luke na Jadranu s ostalim dijelovima Europe doprinijela bi smanjenju emisije CO2 u robnom prijevozu. No karti EU-a ne postoje takvi koridori za teretni prijevoz željeznicom. Stoga pozivam da se na planove razvoja ovih makroregija ucrtaju novi koridori za željeznički teretni prijevoz. U investicijskim planovima EU-a za razdoblje 2014. – 2020. nisu vidljivi izvori financiranja tih projekata. Za te investicije treba iskoristiti sredstva iz Connecting Europe Facility-a (CEF), financijskog instrumenta EU-a. Važno je poboljšati apsorpciju sredstava iz kohezijskog fonda za projekte izgradnje i modernizacije željezničke infrastrukture.”

Zastupnik Jakovčić rekao je da će stvaranje sustava intermodalnog prijevoza na području jadranske makroregije zahtijevati iznimno visoka ulaganja, no da su ona nužna kako bi se povećala konkurentnost te makroregije. “Povezivanje željezničkog transporta s onim koji dolazi morem i zrakom nema alternative. Drugi problem je ekstremna sporost željezničkog prijevoza kako onog u Italiji na potezu Ancona-Bari tako i na pravcima u Hrvatskoj od Rijeke preko Zagreba do Budimpešte, od Zadra i Splita prema Zagrebu te od Ploča prema Sarajevu kao i na potezu Bar-Beograd. Želim istaknuti i lokalni problem koji imamo u Istri, a od iznimne je važnosti za naše građane. Istarski krak HŽ-a ima spoj samo sa Slovenijom. Tu postoje dva rješenja: ili izgradnja željezničkog tunela kroz Učku ili postići dogovor sa Slovenskim željeznicama. Zaključno, širenje TEN-T mreže na Balkan je odličan projekt i dajem punu podršku Europskoj komisiji u njegovoj realizaciji.”

Zastupnik Radoš pozdravio je najave koje dolaze iz Europske komisije o proširenju transeuropske prometne mreže (TEN-T) na područje jadranske makroregije i Zapadnog Balkana. “Željeznica je jeftiniji i za okoliš bolji način prijevoza. No željeznički prijevoz  na području EU-a nije razvijen, a željeznička mreža je posebno slaba na području jadranske makroregije. Gotovo da ne postoji povezanost riječne mreže sa željezničkom mrežom. Niti jedna zračna luka na prostoru Zapadnog Balkana nema željezničku postaju. Uz to, i planovi izgradnje prometnih pravaca više su usmjereni na cestovni nego na željeznički promet. Stoga pozdravljam najave iz Europske komisije o proširenju TEN-T mreže na Zapadni Balkan. Očekujem da će posljedica toga biti ne samo povezivanje Zapadnog Balkana s ostalim dijelovima Europe nego i jačanje kvalitete željezničkog prijevoza te veće korištenje željeznice i riječnog prometa na području cijele Unije.”