Široko rasprostranjen potencijal za sukob interesa potkopava klimatske ciljeve

Povodom započete konferencije UN-a o klimatskim promjenama u Bonnu, Klub zastupnika Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu objavio je danas izvješće koje ukazuje na postojanje tzv. “rotirajućih vrata” između javnog sektora i industrije fosilnih goriva u Europi, sa široko rasprostranjenim potencijalom postojanja sukoba interesa i njegovim dominantnim položajem za vrijeme cjelokupnog trajanja klimatskih pregovora. Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec smatra ukoliko želimo biti ozbiljni u ispunjavanju ciljeva Pariškog sporazuma, moramo se boriti protiv sukoba interesa u kreiranju klimatske politike.

“Na primjerima iz 13 europskih zemalja, u izvješću se navodi kako su linije između reguliranih i regulatora kontinuirano i dosljedno zamagljene te da postoje neadekvatne zakonske odredbe za sprječavanje sukoba interesa i utjecaj na proces kreiranja politika. Također su uključeni i statistički podatci o energetskom miksu i klimatskim ambicijama pojedine zemlje. Izvješće se posebno usredotočuje na kreiranje zajedničke klimatske politike kao ambicioznom odgovoru na jedan od najvećih i gorućih izazova našeg vremena koji nam je očajnički potreban. Nažalost, Europska unija i države članice do sada su aktivno pokušavale blokirati bilo kakvu raspravu o postojanju sukoba interesa na dnevnom redu UN-ovih pregovora o klimatskim promjenama. Postavlja se pitanje je li položaj koji je zauzela Europska unija rezultat ugodnog odnosa izgrađenog tijekom godina između industrije fosilnih goriva i nacionalnih vlada diljem Europe. Na konferenciji u Bonnu konačno će se raspravljati o mogućnostima kreiranja politike o sukobu interesa na razini UNFCCC-a, kako bi se, između ostalog, smanjio nerazmjeran utjecaj industrije fosilnih goriva za vrijeme trajanja pregovora o klimi. Kreiranje politike o sukobu interesa nužno je na svim razinama odlučivanja: regionalnoj i nacionalnoj, te na razini Europske unije i UNFCCC-a. Cilj nam je potaknuti Europsku uniju na konstruktivan angažman na razini UN-a u sklopu konferencije na kojoj će delegati raspravljati o prijedlozima politike o sukobu interesa, a koju bi UNFCCC trebao usvojiti.” – rekao je Škrlec.