Škrlec: Hrvatskoj iz Fonda za modernizaciju dodijeljena sredstva za projekte bez ugljena

Na današnjoj sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane zastupnici u Europskom parlamentu glasovali su o prijedlogu reforme sustava trgovanja emisijama EU-a (ETS EU-a) kao ključnom instrumentu Europske unije u borbi protiv klimatskih promjena i ostvarenju ciljeva Pariškog sporazuma. Prijedlog je od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku jer kao država članica EU-a s nižim prihodima ispunjava uvjete Europske komisije za primanje potpora iz Fonda za modernizaciju. Kao član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane zastupnik Zelenih/ESS-a Davor Škrlec smatra kako je ovo prilika za modernizaciju energetskog sektora u Hrvatskoj koja isključuje nove termoelektrane na ugljen.

“Sustav trgovanja emisijama (ETS) nije ispunio svoja očekivanja ponajviše zbog ekonomske krize te je zbog viška dodijeljenih emisijskih jedinica njihova cijena pala na svega nekoliko eura. To je očekivano uzrokovalo nezainteresiranost industrije za ulaganja u čiste tehnologije zbog čega je na prijedlog Europskog parlamenta pokrenut proces reforme cijelog sustava. Ključno je što se sredstva iz Fonda za modernizaciju neće moći koristiti za ulaganja u projekte povezane s ugljenom, već isključivo na modernizaciju energetskog sektora i energetske učinkovitosti s ciljem postepenog prelaska na niskougljično gospodarstvo. Budući da je Hrvatska u skupini slabije razvijenih država članica EU-a, prema zakonodavnom prijedlogu u razdoblju 2021.-2030. odvajat će manje emisijskih jedinica u MSR (Market Stability Reserve) te će time imati više emisijskih jedinica na raspolaganju za trgovanje. Tako ostvarenom financijskom dobiti Hrvatska će moći usmjeriti investicije u čiste tehnologije, ali mora se na vrijeme pripremiti za ulaganja u tom periodu.“ – rekao je Škrlec.