Škrlec: Uvođenje naknade za ambalažu je sramotna socijalna mjera koju će platiti gospodarstvo i građani

Zastupnik u Europskom parlamentu i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Davor Škrlec, protivi se najavljenoj odluci Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ponovnom uvođenju naknade od 50 lipa za ambalažu mlijeka i mliječnih proizvoda te staklenu, plastičnu i aluminijsku ambalažu od pića i napitaka volumena dva decilitra. Umjesto toga, smatra kako je potrebno što prije uvesti proširenu odgovornost proizvođača (EPR), jer bi to u konačnici dovelo do financijskog rasterećenja hrvatskog gospodarstva i građana.

“Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uporno odbijaju uvođenje mjere koja je već predviđena u postojećem Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Republike Hrvatske (čl. 75), a riječ je o sustavu proširene odgovornosti proizvođača (EPR) koji bi oslobodio gospodarstvo nepotrebnih troškova, olakšao poslovanje tvrtkama i doveo u konačnici do pojeftinjenja proizvoda. Proširena odgovornost proizvođača može imati pozitivan utjecaj na okoliš jer dovodi do smanjenog nastanka ambalažnog otpada i povećanja opsega odvojenog skupljanja i recikliranja. Nove izmjene EU zakonodavstva postavljaju obvezu uvođenja sustava proširene odgovornosti proizvođača u državama članicama i zbog toga je potrebno osigurati tranzicijski period za njegovo uvođenje. Na taj korak već su se pokazali spremni sami proizvođači i Hrvatska gospodarska komora. Umjesto da postojeću ambalažu rješavamo kroz sustav EPR-a, namjera vladajućih je vratiti ambalažu u depozitni sustav, što će dovesti do novog ekonomskog opterećenja gospodarstva i građana, a sve kako bi se riješili financijski problemi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pod krinkom zaštite okoliša i povećanja postotka recikliranja otpada. Umjesto da socijalnu politiku provode na način kako se to čini u državi članici Europske unije, vladajući su se odlučili za sramotno rušenje dostojanstva siromašnih građana Republike Hrvatske kojima poručuju da će dodatno zaraditi kopajući po kantama za smeće.”

Više informacija

Zakonodavni paket kružnog gospodarstva stupio je na snagu 4. srpnja 2018. godine s novim EU pravilima i fiksnim rokovima za države članice koje u sljedeće dvije godine moraju napraviti prilagodbu nacionalnog zakonodavstva za prelazak na kružno gospodarstvo. Dio paketa je Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu u kojoj su definirani minimalni zahtjevi za produženu odgovornost proizvođača (EPR) čime proizvođači moraju snositi odgovornost za upravljanje svim fazama otpada pri proizvodnji svojih proizvoda.