Struka i politika složni – kružna ekonomija pokretač je gospodarstva i novog zapošljavanja

Danas se u Bruxellesu održala 2. međunarodna konferencija “Ulaganja u komunalnu infrastrukturu u zemljama jugoistočne Europe” na kojoj je predavanje održao i zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec na temu kružne ekonomije i ulagačkih projekata financiranih iz EU fondova.

Zastupnik Škrlec mišljenja je kako kružna ekonomija može biti pokretač gospodarstva i zapošljavanja, a uvođenje načela kružne ekonomije u postupak javne nabave ključan je faktor za učinkovito korištenje europskih fondova.

“Tri su važne pretpostavke za uspješnu primjenu kružne ekonomije u Hrvatskoj – višerazinsko upravljanje za pokretanje potencijala europskog novca od strane javne uprave, formiranje tržišta sekundarnih sirovina kao preduvjet za dugoročnu održivost projekata i zelena javna nabava. Kako bi se stvorila nova zelena radna mjesta i zazelenila postojeća, ključnu ulogu u tome ima javna uprava.” – rekao je Škrlec.

Konferencija je okupila brojne predstavnike vodećih tvrtki iz komunalnog gospodarstva, jedinica lokalne samouprave, projektante, financijere i odvjetnička društva, predstavnike gradova, županija i općina, te veliki broj sudionika iz različitih europskih institucija, NGO organizacija i lobističkih ureda, veleposlanstava i misija pojedinih zemalja.

Organizator konferencije je časopis Komunal, informativno glasilo za komunalnu i okolišnu tematiku u zemljama jugoistočne Europe, a glavni partner konferencije tvtka Tehnix d.o.o., jedan od europskih lidera u proizvodnji tehnologija za zaštitu okoliša. Kao jedan od glavnih suorganizatora konferencije je i Europski ured za zaštitu i razvoj (EBCD). Osim zastupnika Škrleca, na konferenciji su prisustvovali i slovenski zastupnik Franc Bogovič te hrvatski zastupnici Tonino Picula i Ivana Maletić.