Ukidanje naknada za roaming u EU-u u 2017.: Komisija usuglasila novi pristup u korist svih Europljana

Kao što je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker najavio u svome govoru o stanju Unije, članovi kolegija jučer su raspravili o revidiranom nacrtu pravila potrebnih kako bi se izbjegla zlouporaba u pogledu ukidanja naknada za roaming u lipnju 2017. Kolegij je raspravljao o novom pristupu načelu pravedne uporabe te je dogovoreno da korisnici ne bi trebali biti vremenski ili količinski ograničeni pri uporabi mobilnog uređaja u drugim državama članicama EU-a. Istovremeno, novim se pristupom operaterima osigurava čvrst zaštitni mehanizam protiv moguće zlouporabe.

Taj će se novi mehanizam temeljiti na načelu boravišta ili stabilnih veza europskih korisnika s nekom od država članica EU-a (npr. čest i dulji boravak u državi članici u kojoj se nalazi pružatelj usluga roaminga).

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: „Parlament i Vijeće usuglasili su se oko našeg prijedloga o ukidanju naknada za roaming za putnike unutar EU-a. Zajedno trebamo osigurati niske cijene za korisnike diljem Europe kako bi se u potpunosti iskoristile nove mobilne usluge. Inače ih europski korisnici neće prihvatiti.

Günther H. Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavio je: „Djelovanje Komisije u pogledu cijena roaminga u korist je europskih potrošača. Zahvaljujući današnjem nacrtu pravila sigurni smo da od 15. lipnja 2017. možemo ukinuti naknade za roaming za sve one koji povremeno putuju unutar EU-a, istodobno jamčeći da će operateri na raspolaganju imati instrumente zaštite od zlouporabe pravila.

Kolegij povjerenika raspravljao je o nacrtu pravila kojima će se putnicima koji upotrebljavaju SIM karticu države članice u kojoj imaju boravište ili s kojom imaju stabilne veze omogućiti da se svojim mobilnim uređajem koriste u bilo kojoj drugoj državi članici EU-a kao da su kod kuće.

Primjeri „stabilnih veza” uključuju dnevne migrante, iseljenike koji često borave u svojoj matičnoj državi ili studente programa Erasmus. Europljani će pozive, SMS poruke i spajanje s internetom sa svojih mobilnih uređaja plaćati po domaćim tarifama i imati pun pristup svojoj mobilnoj pretplati (npr. mjesečni paket podataka).

Kolegij povjerenika donijet će do 15. prosinca 2016. konačni prijedlog, nakon što od BEREC-a (Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije), država članica i svih zainteresiranih strana dobije povratne informacije.

Jake zaštitne mjere za operatere

1. Zaštitne mjere protiv zlouporabe na temelju boravišta ili stalnih veza s jednom od država članica EU-a

Roaming je namijenjen putnicima. Zahvaljujući novom nacrtu operateri će moći provjeriti uzorke uporabe kako bi se izbjegla zlouporaba mehanizma „u roamingu kao kod kuće”. Neki su od kriterija sljedeći:

– neznatan domaći promet u usporedbi s prometom u roamingu;

– duga neaktivnost određene SIM kartice povezane uglavnom ili isključivo s uporabom u roamingu;

– pretplata i uzastopna uporaba više SIM kartica od strane istog korisnika u roamingu.

U takvim će slučajevima operateri morati upozoriti korisnike. Operateri će smjeti, samo ako su ispunjeni ti uvjeti, naplaćivati neznatne dodatne naknade (Komisija je predložila najviše 0,04 EUR/min po pozivu, 0,01 EUR po SMS poruci i 0,0085 EUR/MB). U slučaju neslaganja operater mora osigurati postupak podnošenja žalbe. Ako se spor ne riješi, korisnik može podnijeti žalbu nacionalnom regulatornom tijelu koje će slučaj riješiti.

Zlouporaba bi mogla biti povezana i s masovnom kupnjom i preprodajom SIM kartica za trajnu uporabu izvan države operatera koji ih je izdao. U takvim će slučajevima operater moći poduzeti neposredne i razmjerne mjere, pri čemu mora obavijestiti nacionalnog regulatora.

2. Zaštitne mjere u slučaju izvanrednih okolnosti na domaćim tržištima

U slučaju povećanja cijena na određenom tržištu ili drugih negativnih učinaka na domaće korisnike tog tržišta, operateri će, uz pristanak nacionalnih regulatora, moći odstupiti od odredbe o mehanizmu „u roamingu kao kod kuće” i privremeno naplatiti neznatne dodatne naknade (Komisija je predložila najviše 0,04 EUR/min po pozivu, 0,01 EUR po SMS poruci i 0,0085 EUR/MB). Operateri će morati dokazati da je njihov model naplate ugrožen zbog mehanizma „u roamingu kao kod kuće”.

Kontekst

Komisija već cijelo desetljeće ulaže napore kako bi smanjila naknade koje telekomunikacijski operateri naplaćuju korisnicima koji se na odmoru ili poslovnom putovanju u inozemstvu koriste mobilnim uređajima. Od 2007. cijene roaminga smanjile su se za više od 90 %. Europski parlament i Vijeće odlučili su 2015. na temelju prijedloga Komisije u potpunosti ukinuti naknade za roaming za osobe koje povremeno putuju unutar EU-a. „U roamingu kao kod kuće” – mehanizam prema kojemu korisnici na putovanju u bilo kojem dijelu EU-a mobilne usluge plaćaju po domaćim tarifama – postat će stvarnost za sve europske putnike do lipnja 2017.

Izvor: Europska komisija