VIDEO: Škrlec u Parlamentu prozvao Vladu RH i Agenciju za ugljikovodike zbog nepoštivanja EU direktiva

“Pozivam Vladu Republike Hrvatske da poštuje vlastite zakone i provodi ih u javnom interesu”, poručio je zastupnik ORaH-a Davor Škrlec na današnjoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Bruxellesu.

“Govorim u ime građana Hrvatske koji su zabrinuti načinom na koji je Vlada Republike Hrvatske pokrenula i provodi postupak istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranu. Svjesni smo važnosti energetske sigurnosti za Europsku uniju, ali ne po cijenu ugrožavanja okoliša i ne po cijenu ugrožavanja tisuća radnih mjesta u postojećim gospodarskim sektorima koji, između ostalog, proizvode zdravu hranu iz Jadranskog mora za građane EU-a”, rekao je Škrlec.

Zastupnik ORaH-a je u svom govoru još jednom istaknuo kako Ministarstvo gospodarstva i Agencija za ugljikovodike Republike Hrvatske izbjegavaju izvršavanje obaveza po direktivama Europske unije te isto tako izbjegavaju postupak javnog savjetovanja s građanima i konzultacije s drugim državama u podregiji Jadrana te time ugrožavaju javni interes građana Hrvatske, ali i onemogućavaju vladama drugih država da zaštite javni interes svojih građana.