Vijeće EU-a odobrilo planove za raspodjelu sredstava za uspostavu besplatnog interneta diljem Europe

Države članice EU-a danas su odobrile planove za raspodjelu sredstava za uspostavu besplatnih Wi-Fi pristupnih točaka diljem Europe u narednim godinama.

Europska unija sponzorirat će besplatne bežične pristupne točke u gradskim vijećnicama, knjižnicama, parkovima i ostalim javnim mjestima u okviru novog programa pod nazivom WiFi4EU koji je Vijeće EU-a 9. listopada usvojilo. Lako prepoznatljivim višejezičnim portalom WiFi4EU omogućit će se pristup sigurnoj i brzoj vezi u najmanje 6000 lokalnih zajednica diljem EU-a najkasnije od 2020. godine. Neformalni dogovor o tom programu postignut je s Europskim parlamentom u svibnju ove godine.

U okviru tog programa općine, bolnice i druga javna tijela moći će zatražiti sredstva za postavljanje novih bežičnih pristupnih točaka ako već nema slične postojeće privatne ili javne internetske veze koja bi se njima duplicirala. Javna tijela moraju se usto obvezati na održavanje te nove veze najmanje tri godine. Postupak za prijavu bit će jednostavan: postojat će posebna internetska platforma kojom upravlja Komisija, a potporom EU-a pokrivat će se do 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva EU-a namijenjena programu mogla bi dosegnuti 120 milijuna eura do 2019. godine. Dodjeljivat će se prema načelu geografske ravnoteže u zemljama diljem EU-a te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave. Konkretne kriterije za odabir utvrdit će Komisija, koja će i upravljati programom.

Prvi poziv za prijavu projekata očekuje se krajem godine ili početkom 2018. Za više informacija o programu i načinu prijave posjetite internetske stranice Komisije.