Voda – dijamant života

Danas je 70% teritorija pokriveno vodom, ali samo je 1% vode pitko. Mrlje na površini vode ukazuju na njezino onečišćenje. Što vam time želimo reći? Osvijestimo se! Industrija i kućanstva su pokretači ciklusa zagađenja lokalnih voda čime se potiče domino efekt onečišćenja vode u globalu.

Marija Bažulić, mentorica

Članovi tima:
Barbara Katušić
Ivana Jandras
Marijana Šilc
• Mia Peharec

Povratak na kategoriju KREATIVNOST