Vratimo šume građanima, vratimo građane u šume!

Nakon vođenja dugotrajnih pregovora, zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec sudjelovao je jučer kao izvjestitelj u sjeni na usvajanju mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane o novoj Šumarskoj strategiji. U ime grupacije Zelenih/ESS-a, zastupnik ORaH-a osigurao je uspješno usvajanje gotovo svih predloženih amandmana što predstavlja veliki uspjeh za europske, pa tako i hrvatske šume koje su jedan od ključnih obnovljivih resursa Europske unije.

U pregovorima je zastupnik inzistirao na multifunkcionalnoj ulozi šuma jer smatra kako su njihova socijalna, društvena, ekološka i gospodarska funkcija nezamjenjive. Bioraznolikost šuma omogućava ostvarivanje pozitivnih okolišnih učinaka koji, između ostalog, uključuju: skladištenje vode, zaštitu od poplava i, najvažnije, ublažavanje negativnih učinaka klimatskih promjena. Upravo zbog mogućnosti šuma za apsorpciju ili skladištenje 10 posto emisija ugljikovodika cijelog teritorija Europske unije, zastupnik Škrlec je ustrajao da predloženi amandman bude usvojen.

“Nekoliko puta sam naglasio važnost u napretku očuvanja prirodnih staništa i bioraznolikost vrsta u skladu s ciljevima Sedmog akcijskog programa za okoliš, kao i drugih relevantnih europskih okvira. Iznimno sam zadovoljan jer je usvojen amandman koji potiče korištenje svih europskih mehanizama kako bi se suzbilo širenje stranih, neautohtonih vrsta, štetočina i zaraznih bolesti u europskim šumama, zbog kojih su već sada desetkovane brojne vrste poput brijesta i kestena.” – objašnjava Škrlec.

Zastupnik ORaH-a također je svjestan i negativnog trenda otuđenja građana od nacionalnih šuma koji je osobito izražen u južnim i jugoistočnim državama članicama, a možemo ga osjetiti i u Hrvatskoj.

“Brojne obitelji u ruralnim područjima Hrvatske vežu svoju egzistenciju uz korištenje šumskih resursa. Zabrana, naplata i nesuvisla regulacija korištenja resursa i prostora državnih šuma ugrožava njihovo preživljavanje, ali i ne stimulira ostale građane na aktivno korištenje istih. Izborio sam se za izvjetiteljstvo u sjeni na ovom mišljenju kako bih postigao i naglasio važnost obostranog međudjelovanja šuma i građana.” – zaključio je Škrlec.