Zabraniti glifosat i poljoprivrednicima u EU dati na raspolaganje pesticide niskog rizika!

Došlo je vrijeme kada Europska komisija mora olakšati tranziciju prema održivom modelu poljoprivrede EU-a.

Tjedan dana nakon pokretanja europske građanske inicijative s ciljem zabrane upotrebe herbicida na bazi glifosata u EU i postavljanje široko obvezujućih ciljeva za smanjenje upotrebe pesticida, zastupnici su velikom većinom usvojili u četvrtak, 16. veljače, rezoluciju Europskog parlamenta kojom se poziva na povećanu dostupnost pesticida niskog rizika na tržištu Europske unije, s naglaskom na one biološkog porijekla.

Pesticidi biološkog podrijetla baziraju se na mikroorganizmima i biljkama, bio-deriviranim kemikalijama ili polu kemikalijama (kao što su feromoni i različita eterična ulja) i njihovim nusproizvodima. U Europskoj uniji, aktivne supstance odobrene su na razini Unije i regulirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, dok se odobrenje proizvoda koji sadrže te aktivne tvari nalazi u nadležnosti država članica. Trenutno je u Europskoj uniji odobreno samo sedam aktivnih supstanci koje su klasificirane u kategoriji “niskog rizika”, od čega je šest biološkog podrijetla. Zastupnici u Europskom parlamentu žele povećati dostupnost takvih bioloških proizvoda koji će poljoprivrednicima pomoći u zaštiti od štetočina.

U cilju promicanja razvoja i korištenja novih niskorizičnih bioloških proizvoda za zaštitu bilja, zastupnici smatraju kako procjena njihove učinkovitosti i rizika, te njihove sposobnosti da odgovore na okolišne, zdravstvene i ekonomske potrebe poljoprivrednog sektora, treba biti kreirana na način da se ne ometa njihov razvoj i ulazak na tržište. Stoga je Europski parlament pozvao danas Europsku komisiju da podnese prije kraja 2018. godine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1107/2009, s ciljem uspostavljanja procesa fast-track evaluacije, autorizacije i registracije niskorizičnih pesticida biološkog podrijetla.

U rezoluciji se također naglašava potreba za definiranjem “proizvoda za zaštitu bilja biološkog podrijetla” koja bi obuhvatila pesticide koji sadrže aktivne tvari na bazi mikroorganizama ili molekula koje već postoje u prirodi, nastale iz prirodnih procesa ili sintetičkim putem. Ovakve pesticide trebalo bi razlikovati od onih koji sadrže aktivnu tvar čija sintetska molekula ne postoji u prirodi.

Izvor: Greens/EFA