Zajednička ribarstvena politika EU i budućnost ribara u Republici Hrvatskoj

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede organizira javni događaj na visokoj razini, na temu Zajedničke ribarstvene politike EU i budućnosti ribara u Republici Hrvatskoj.

Namjera je okupiti relevantne predstavnike institucija Europske unije, državnih institucija Republike Hrvatske, međunarodnih i domaćih stručnjaka, predstavnika akademske zajednice kao i udruženja malih i velikih ribara te drugih zainteresiranih dionika i relevantnih grupa  kako bi se potaknula dodatna javna rasprava i ponudila platforma za dijalog o jednoj od najvažnijih tema najnovije zemlje članice Europske unije; ribarstvu i Zajedničkoj ribarstvenoj politici EU.

S obzirom na konfiguraciju i dužinu hrvatske obale te brojnost otoka i otočića odrednice Zajedničke ribarstvene politike EU predstavljaju važan faktor u oblikovanju načina života i ekonomskog razvoja obalnih područja Republike Hrvatske što je prepoznato i polemizirano kroz rad hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.