Zovi, samo zovi, GMO će i na tvoj stol doći

Zastupnik ORaH-a Davor Škrlec javno se danas usprotivio donošenju direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području. Države članice odrekle su se svog prava autorizacije GMO sjemena kojeg su prenijele na europsku razinu, odnosno na Komisiju. Pala je i posljednja linija obrane da Europa ostane slobodna od genetski modificiranih organizama. 

“Iako je 500 milijuna građana i 19 država članica izričito protiv uzgoja GMO-a, danas je u Europskom parlamentu izglasana Direktiva kojom se omogućava državama članicama da ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a. Time je dana lažna sigurnost kako države članice na demokratski način mogu odlučivati o uzgoju GMO kultura na svojem teritoriju. Europska unija popustila je pritiscima multinacionalnih kompanija jer je dosadašnji postupak omogućio autorizaciju samo dvije GMO kulture na razini EU. Nakon ovoga možemo očekivati kako će se broj autoriziranih GMO kultura eksponencijalno povećavati. Zbog toga što se radi o EU proizvodu, to će neminovno dovesti do toga da će GMO završiti u hrani na europskim, a ujedno i hrvatskim stolovima.” – kaže Škrlec.

Proizvođači GMO-a ulažu znatna sredstva u dokazivanje opravdanosti GMO-a protiv kojih se pojedine države članice nemaju kapaciteta ni resursa boriti. Zastupnik Škrlec smatra kako izglasana Direktiva predstavlja lažnu sigurnost od zabrane GMO-a zbog toga što jednom dobivena autorizacija za dio država članica omogućava jednostavnije proširenje autorizacije na druge države članice. U slučaju protivljenja, Hrvatska bi morala znanstveno dokazati opravdanost zabrane.

“Sve hrvatske županije deklarirane su kao područja slobodna od GMO-a, međutim, ova Direktiva to ugrožava. Tampon zona više nema! Iluzija je kako se njome može spriječiti prirodno prekogranično zagađenje GMO-om. To direktno ugrožava ekološku i zdravu proizvodnju hrane kao posljednje šanse za oporavak hrvatske poljoprivrede kroz mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Indirektno će uzrokovati demografsko propadanje hrvatskog sela.” – izjavio je Škrlec.

Za ORaH je održiva poljoprivreda sektor od najveće važnosti zato što je održiva poljoprivreda strateška i temeljna grana privrede Republike Hrvatske; opskrbljenost hranom osnovni je preduvjet suvereniteta i održivosti hrvatskog društva koje otvara veliki broj radnih mjesta te izvor sirovine za razvoj industrije  i uslužnih djelatnosti. Osim toga, održiva  poljoprivreda oblikuje krajobraz, štiti okoliš, čuva bio-raznolikost i rezervoare vode te čuva život na ruralnom prostoru koji obuhvaća više od 90% teritorija Hrvatske.