Ostvaren veliki napredak prema socijalno osviještenoj Europi

Tijekom sinoćnjih intenzivnih pregovora, Europski parlament, Europska komisija i Vijeće EU-a uspjeli su postići veliki napredak u okviru sedmog trijaloga o reviziji Direktive o upućivanju radnika. Mogućim se sporazumom uspostavlja …