Škrlec: Buduća Vlada ima kratki rok za donošenje novog Plana gospodarenja otpadom

Zbog kašnjenja u donošenju novog Plana gospodarenja otpadom koji predviđa uvođenje načela kružne ekonomije i smanjivanje broja velikih centara gospodarenja otpadom, Hrvatskoj prijeti gubitak od 475 milijuna eura iz EU fondova za projekte pametnog gospodarenja otpadom, na što je zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec upozoravao javnost proteklih mjeseci. Na pitanje zastupnika Škrleca, Europska komisija potvrdila je kako će se financiranje novih postrojenja za spaljivanje ili mehaničko-biološku obradu odobravati u ograničenom broju veoma opravdanih slučajeva u kojima ne postoji rizik prekomjernog kapaciteta te samo ako se u potpunosti poštuju ciljevi hijerarhije otpada.

“U Hrvatskoj je nažalost kružna ekonomija još uvijek velika nepoznanica, čak i ključnim akterima koji neprestano zastupaju zastarjele tehnologije obrade otpada koje Europska unija više ne želi financirati. Toj kategoriji upravo pripadaju i već izgrađeni centri gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Bez donošenja novog Plana gospodarenja otpadom i bez analize postojećeg stanja u lokalnim jedinicama, nećemo primijeniti najbolja rješenja u sortiranju i recikliranju te time postići najbolje rezultate u stopama recikliranja i ponovnog korištenja sirovina. Također, ne smijemo zaboraviti niti na potencijal za razvijanje lokalnog gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Velika je stoga odgovornost buduće Vlade koja mora do kraja godine donijeti revidiranu verziju postojećeg prijedloga novog Plana gospodarenja otpadom jer bi se njegovim usvajanjem omogućilo korištenje europskih sredstava za projekte koji predlažu suvremenija rješenja.” – rekao je Škrlec.