Škrlec: Europska komisija potvrdila – u slučaju razdjelnika građani nepravedno kažnjeni

Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec zaprimio je odgovor Europske komisije na prioritetno pitanje koje je uputio u veljači potaknut sve većim nezadovoljstvom građana o zakonski propisanoj ugradnji razdjelnika. Podsjetimo, posljednjom izmjenom Zakona o tržištu toplinske energije (NN 95/15) Vlada Republike Hrvatske obvezala je sve vlasnike stanova u višestambenim zgradama na ugradnju razdjelnika topline, te su uvedene i novčane sankcije za građane ukoliko ne ugrade obvezatne uređaje u zadanom roku. Međutim, Europska komisija nalaže Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti uvođenje sustava individualnog mjerenja potrošnje toplinske energije do kraja 2016. godine samo ako je ugradnja tehnički i ekonomski opravdana.

Na pitanje Komisiji jesu li spomenutom Direktivom predviđene sankcije za građane, i to bez prethodno provedene tehničke i troškovne analize izvodljivosti ugradnje mjernih uređaja i ponude alternativne troškovno učinkovite metode, u svom odgovoru zastupniku Škrlecu povjerenik za klimatsku i energetsku politiku, Miguel Arias Cañete, navodi:

“Ako uporaba pojedinačnih brojila nije tehnički izvediva ili troškovno učinkovita, za mjerenje grijanja upotrebljavaju se pojedinačni razdjelnici troškova grijanja za mjerenje potrošnje topline na svakom radijatoru, osim ako država članica dokaže da bi postavljanje takvih razdjelnika troškova grijanja bilo troškovno neučinkovito. Zahtjevi Direktive minimalni su zahtjevi, a države članice mogu uvesti opće primjenjive obveze koje ne podliježu uvjetima gospodarske izvedivosti te ne moraju to opravdati studijom izvedivosti. Direktiva zahtijeva da države članice utvrde pravila o sankcijama primjenjivima u slučaju nepoštovanja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s Direktivom, ali ne određuje tko bi trebao biti odgovoran za (ne)postavljanje mjernih uređaja, već se ta odluka prepušta državi članici.

“Vlada RH je pod krinkom Europske unije na vlastitu ruku donijela odluku o kažnjavanju građana ukoliko ne ugrade razdjelnike u propisanom vremenskom roku. Direktiva jasno govori tko su ‘stranke obveznice’ za provedbu mjera energetske učinkovitosti, a to su distributeri energije, dok države članice određuju tko je odgovaran za njihovu provedbu, što nikako u ovom slučaju nisu i ne smiju biti građani. Iz odgovora Komisije očigledno je i kako je Vlada RH propustila obavijestiti Komisiju o novouvedenim sankcijama u 2015. godini.“ – objašnjava Škrlec.

“Zahvaljujući odgovoru Komisije na moj upit napokon je jasno kako je bivša Vlada RH nepravedno implementirala Direktivu što je dovelo do neopravdanih troškova prema građanima. Bez provedbe obvezne procjene troškovne učinkovitosti i spornim pravilnikom država kontinuirano oštećuje građane. Sadašnja Vlada RH ne smije biti taoc krivih odluka bivšeg ministra Vrdoljaka, već treba što prije ispraviti nastalu situaciju u korist građana i borbe protiv energetskog siromaštva.” –  poručuje Škrlec.

“Odgovornost bi morali nositi upravo oni koji isporučuju električnu i toplinsku energiju, a nisu osigurali odgovarajuće mjere energetske učinkovitosti. Smanjivanje cijene energentata nije način kako se ispravlja loša provedba Direktive. Pozivam ministra Panenića da se snažno posveti ovoj problematici i što prije ispravi greške bivšeg ministra. U protivnom greške bivše Vlade postat će greške sadašnje Vlade RH.“ – smatra Škrlec.

Zastupnik Škrlec još uvijek očekuje odgovor na pisma poslana povjerenici za unutarnje tržište Elżbieti Bienkowskoj te povjerenici za zaštitu prava potrošača Věri Jourovoj o čemu će uskoro obavijestiti javnost.