16 država članica glasovalo protiv GMO-a, Hrvatska ponovno ostala suzdržana

Na jučerašnjem glasovanju Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu u Bruxellesu, prijedlog Europske komisije o autorizaciji dvije nove GMO sorte kukuruza (Bt11 Syngenta i 1507 Dupont Pioneer) i reautorizaciji postojećeg GMO sjemena Mon 810 (Monsanto) za uzgoj na području Europske unije, te odobrenju uvoza niza genetski modificiranih sorti kukuruza za uporabu u hrani i stočnoj hrani, nije uspio prikupiti kvalificiranu većinu država članica, zbog čega će konačnu odluku imati Komisija. Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta, čiji je član zastupnik Davor Škrlec, također je protiv autorizacije spomenutih kultivacija i GMO proizvoda.

“Uzimajući u obzir kako je Europski parlament protiv ovog prijedloga, kako nacionalni stručnjaci iz država članica na jučerašnjem glasovanju ponovno nisu uspjeli postići konsenzus, te kako su mnoge države članice već zabranile uzgoj GMO-a na vlastitom teritoriju, Europska komisija nikako ne može odobriti uzgoj predloženih GMO sorti kukuruza u Europskoj uniji. Također, Europska agencija za sigurnost hrane još uvijek nije provela ispitivanje nad mnogim GMO sortama koje se predlažu za uvoz. Komisija bi trebala povući svoje prijedloge i usredotočiti svoju energiju na razvijanje sigurnije i održive poljoprivrede koja će bolje zadovoljiti potrebe europskih poljoprivrednika i potrošača.” – rekao je Škrlec.

Kvalificiranu većinu čini najmanje 16 država koje predstavljaju najmanje 65% stanovništva EU-a.

Autorizacija dvije nove GMO sorte kukuruza (Bt11 Syngenta i 1507 Dupont Pioneer)

6 država članica glasovalo ZA, predstavljajući 30.45% populacije EU-a: Estonija, Španjolska, Nizozemska, Rumunjska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo

6 država članica ostalo suzdržano, predstavljajući 22.28% populacije EU-a: Belgija, Češka, Njemačka, Hrvatska, Malta, Slovačka

16 država članica glasovalo PROTIV, predstavljajući 47.27% populacije EU-a: Bugarska, Danska, Irska, Grčka, Francuska, Cipar, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Slovenija, Švedska, Italija, Litva, Portugal

Reautorizacija postojećeg GMO sjemena MON 810

8 država članica glasovalo ZA, predstavljajući 34.45% populacije EU-a: Češka, Estonija, Španjolska, Nizozemska, Rumunjska, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo

6 država članica ostalo suzdržano, predstavljajući 22.26% populacije EU-a: Belgija, Njemačka, Hrvatska, Malta, Portugal, Slovačka

14 država članica glasovalo PROTIV, predstavljajući 43.29% populacije EU-a: Bugarska, Danska, Irska, Grčka, Francuska, Cipar, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Slovenija, Italija, Litva