Borba protiv nasilja nad ženama: Sve države članice moraju ratificirati Istanbulsku konvenciju

Europski zastupnici su tijekom plenarne rasprave s povjerenikom Ansipom 12. ožujka pozvali 11 država članica koje još nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju da to učine.

Navedenih jedanaest država članica koje još uvijek nisu ratificirale Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji, poznatu kao Istanbulska konvencija su: Bugarska, Hrvatska, Češka, Grčka, Mađarska, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Slovačka te Ujedinjena Kraljevina.

Tijekom rasprave, velika većina zastupnika Europskog parlamenta izrazila je žaljenje nad činjenicom da navedene zemlje (uključujući i Bugarsku koja trenutačno predsjeda Unijom) ne vide Konvenciju kao najbolji dostupni instrument u borbi protiv nasilja nad ženama. Naglasili su kako se oklijevanje oko ratifikacije teksta Konvencije gradi na zabludama oko značenja riječi “rod” (gender) korištene u tekstu Konvencije. Zastupnici su pozvali Komisiju i Vijeće na poduzimanje konkretne akcije kojom bi pomogle svim državama članicama da što prije ratificiraju tekst.

Međutim, neki zastupnici izrazili su žestoko protivljenje dijelu teksta koji smatraju “ideološkom prtljagom”, uključujući i samu definiciju roda. Istaknuli su kako EU ne može imati nadležnost po ovom pitanju te su pozvali na poštivanje “unutarnjeg poretka svakog društva”.

Povjerenik Andrus Ansip je više puta istaknuo da Konvencija o sprječavanju nasilja nad ženama nema nikakvu drugu ili skrivenu svrhu te se nada da će države članice koje još uvijek sumnjaju u potpunu primjenu Konvencije razmotriti još jednom njenu temeljnu svrhu, a to je podrška ženama koje su žrtve nasilja.

Kontekst

Istanbulska konvencija, najopsežniji međunarodni ugovor o borbi protiv nasilja na ženama je usvojen od strane Vijeća Europe 2011. godine. Stupio je na snagu u kolovozu 2014. godine, a potpisan je od strane EU-a u lipnju 2017. godine.

Prema podacima Komisije, jedna od tri žene u EU je žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja u dobi od 15 godina, više od pola žena je iskusilo seksualno uznemiravanje, a jedna na 20 žena doživljava i ono najgore, a to je silovanje.

Izvor: Europski parlament