Čak 86 posto žena ne prijavljuje nasilje nadležnim službama

Povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, danas se na plenarnoj sjednici u Strasbourgu održava rasprava o uklanjanju nasilja nad ženama u Europskoj uniji. Pozivajući se na istraživanje Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) o nasilju nad ženama provedenom na uzorku od 42 tisuće žena u državama članicama, zastupnik ORaH-a Davor Škrlec ovim putem želi ukazati na nedostatke koji i dalje postoje unutar zakonodavnih i pravosudnih okvira, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini.

“Nedvojbeno je kako je nasilje nad ženama raširena i, nažalost, često neprijavljena povreda ljudskih prava diljem Unije. Poražavajuća je brojka kako čak 86 posto žena koje su žrtve nasilja, ne prijavljuje svoja iskustva policiji niti nekoj od organizacija za pružanje pomoći žrtvama. Osim što većina žena koje su žrtve nasilja na taj način ne stupa u kontakt s pravosudnim sustavom, gotovo jedna od pet žena nije niti svjesna postojanja službe za potporu žrtvama nasilja u svojoj zemlji.” – poručuje Škrlec.

Prema posljednjem provedenom ispitivanju, čak 81 % Hrvatica smatra kako je nasilje nad ženama vrlo učestalo ili prilično učestalo u našoj zemlji, što nas svrstava na nezavidno drugo mjesto od 28 država članica i iznad je prosjeka Europske unije.

EU i države članice u zajedničkim naporima trebale bi raditi na istraživanju i uočavanju nasilja nad ženama u područjima zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. U skladu s Direktivom EU-a o žrtvama kaznenih djela i Istanbulskom konvencijom, potrebno je ojačati raspoloživa sredstva stručnih službi kako bi mogle odgovoriti na potrebe žena koje su žrtve nasilja. Hrvatska, kao i većina država članica, još uvijek nije ratificirala Istanbulsku konvenciju koja se s razlogom smatra prvim obvezujućim pravnim instrumentom sveobuhvatne zaštite žena od različitih oblika nasilja.

“Potrebno je što prije poduzeti sve neophodne zakonodavne i druge mjere, kako bi se ratifikacijom Istanbulske konvencije i donošenjem nacionalnih akcijskih planova o nasilju nad ženama, konačno uveli novi standardi u svrhu postizanja učinkovite zaštite dostojanstva, jednakosti, i prava žena, i ono najvažnije, kako bi se potaknulo prijavljivanje nasilničkog ponašanja te osigurala dovoljno sredstava za pomoć žrtvama.” – zaključio je Škrlec.