Davor Škrlec je prvi hrvatski zastupnik koji je postao članom odbora EUFORES-a

Nakon godinu dana mandata u Europskom parlamentu, zastupnik ORaH-a Davor Škrlec imenovan je na Generalnoj skupštini EUFORES-a 24. lipnja 2015. godine članom proširenog odbora (Extended Board) Europskog Foruma za obnovljive izvore energije (EUFORES) za razdoblje od 2015. do 2019. godine.

EUFORES je osnovan 1995. godine kao samostalna neprofitna organizacija čiji je cilj promicanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u Europskoj uniji. Odbor čijim je Škrlec postao član sastavljen je od vodećih zastupnika Europskog parlamenta za pitanja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti koji dolaze iz svih demokratskih političkih skupina i ima do 20 članova.

“EUFORES je važan dionik u kreiranju Europske politike i zakonodavstva u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, ali je još važnija njegova uloga u suradnji i prijenosu znanja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta članica EU-a. Suradnja i otvorena razmjena mišljenja zastupnika u Europskom parlamentu i zastupnika u nacionalnim parlamentima u ovom području je od izuzetne važnosti za ostvarivanje klimatsko-energetskih ciljeva EU-a na održiv način. Kvalitetno informirani zastupnici u nacionalnim parlamentima su važna karika u potpunoj i uspješnoj implementaciji Europskog zakonodavstva u nacionalna zakonodavstva, što nam je svima zajednički cilj.” – kaže Škrlec.

U razdoblju od 2015. do 2019. godine uloga EUFORES-a bit će vrlo značajna jer je Europska komisija pod vodstvom potpredsjednika Maroša Šefčoviča pokrenula osnivanje Europske energetske unije – najznačajniji projekt od osnivanja Europske zajednice čelika i ugljena 1951. godine. Dekarbonizacija energetskog sektora i energetska učinkovitost dva su od pet temeljnih stupova na kojima počiva Europska energetska unija. Već u drugoj polovici 2015. godine te tijekom 2016. godine predviđene su izmjene Europskog zakonodavstva, odnosno direktiva u području zajedničkog tržišta energije, sustava trgovanja emisijama CO2, obnovljivih izvora energije kao zakonodavna podloga za uspostavu energetske unije, ali i za ostvarivanje klimatsko-energetskih ciljeva EU-a za 2030. godinu.