Države članice odobrile nova pravila o gospodarenju otpadom i recikliranju

Veleposlanici EU-a 23. veljače odobrili su privremeni sporazum o četiri zakonska prijedloga paketa o otpadu koji je postignut s Europskim parlamentom 18. prosinca prošle godine. Paket o otpadu povećat će stopu recikliranja te tako pridonijeti stvaranju kružnog gospodarstva. Također će poboljšati način na koji se gospodari otpadom i potaknuti ponovnu upotrebu vrijednog materijala iz otpada.

Nova pravila uspostavljaju pravno obvezujuće ciljeve za recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada s fiksnim rokovima. Ti će ciljevi povećati udio reciklažnog komunalnog i ambalažnog otpada, s posebnim ciljevima za recikliranje materijala koji se koriste u pakiranju. Pravila uključuju i ciljeve za smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlažu na licu mjesta.

Države članice su se složile slijediti sljedeće ciljeve za pripremu za ponovnu upotrebu i recikliranje komunalnog otpada:

Do 2025. Do 2030. Do 2035.
Komunalni otpad 55% 60% 65%

Države članice morat će do 1. siječnja 2025. godine uspostaviti odvojeno prikupljanje tekstila i opasnog otpada iz kućanstava. Osim toga, moraju također osigurati odvojeno prikupljanje ili recikliranje biološkog otpada na mjestu nastajanja (npr. kod kućnog kompostiranja) do 31. prosinca 2023. godine. To je dodatak odvojenom prikupljanju koje već postoji za papir i karton, staklo, metal i plastiku.

Posebni ciljevi za ambalažno pakiranje :

Do 2025. Do 2030.
Svo pakiranje 65% 70%
Plastika 50% 55%
Drvo 25% 30%
Željezo 70% 80%
Aluminij 50% 60%
Staklo 70% 75%
Papir i karton 75% 85%

Ovi ciljevi potaknut će veće recikliranje ambalažnog pakiranja i onog za ponovnu upotrebu.

Ovaj paket također uspostavlja minimalne zahtjeve za sve sustave proširene odgovornosti proizvođača. Proizvođači proizvoda pod tim programima moraju preuzeti odgovornost za upravljanje svim fazama otpada pri proizvodnji svojih proizvoda. Proizvođači će u tu svrhu morati platiti financijski doprinos. Osim toga, u EU zakonodavstvo je uvedena obaveza primjene shema proširene odgovornosti proizvođača za svu ambalažu.

Odlaganje otpada onečišćava površinske i podzemne vode, tlo i zrak. Pravila, stoga, sadrže i posebne ciljeve za smanjenje odlagališta. Države članice će nastojati osigurati da se od 2030. godine na odlagalištu ne smije prihvaćati sav otpad prikladan za reciklažu ili druge oporabe, posebno kada je riječ o komunalnom otpadu. Jedina iznimka odnosi se na otpad za koji odlaganje može osigurati najbolji ekološki ishod. Osim toga, države članice će osigurati da do 2035. godine količina odlaganja komunalnog otpada bude smanjena na 10%, ili manja od ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada.

Sveukupno gledano, države članice smatraju da će primjena ovih ciljeva širom EU stvoriti priliku za EU industriju za investiranje u nove tehnologije i tehnologije recikliranja.

Pozadina i sljedeći koraci

Ovo revidirano zakonodavstvo rješava pitanja okoliša s transnacionalnim implikacijama, uključujući učinke neprimjerenog gospodarenja otpadom na emisije stakleničkih plinova, onečišćenje zraka i stvaranje otpada, uključujući i otpad u moru. Ono također osigurava da se vrijedni materijal iz otpada učinkovito iskoriste, recikliraju te se tako njihova vrijednost ponovno vrati u europsko gospodarstvo i potpomogne kretnju ka kružnom gospodarstvu gdje se otpad postupno koristi kao resurs te se stvaraju nove ekonomske prilike. Nova pravila imaju za cilj smanjiti ovisnost EU-a o uvozu sirovina promicanjem pametne, učinkovite i racionalne upotrebe prirodnih resursa.

Sada kada su veleposlanici EU-a 18. prosinca protekle godine odobrili privremeni sporazum između estonskog predsjedništva i Europskog parlamenta, pravila će biti podnesena Europskom parlamentu na glasovanje, potom i Vijeću za konačno usvajanje, a stupit će na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu.

Izvor: Vijeće Europske unije